Obezbeđuje zaposlenima prijem kod vrhunskih lekara i brz povratak na posao.

Minimalan broj lica za kolektivno ugovaranje je 20. Među osiguranicima mogu biti i zaposleni i članovi njihovih porodica.

Pogodnosti:

 • bez opšte karence;
 • bez popunjavanja Upitnika o zdravstvenom stanju;
 • zdravstveno stanje Osiguranika ne utiče na visinu premije;
 • za obračun premije koristi se prosečna starost osiguranika;
 • moguća su uključenja /isključenja sa polise osiguranja u skladu sa trajanjem ugovora o radu;
 • prilikom obnove polise iznos iskorišćenih medicinskih usluga zbog disperzije u kolektivu manje utiče na povećanje premije.
   

Koristi za zaposlene:

 • privilegovan tretman bez čekanja, bez plaćanja;
 • korišćenje polise osiguranja od prvog dana;
 • sloboda izbora najboljih lekara u najboljim privatnim medicinskim ustanovama širom Srbije;
 • mogućnost odlaska kod lekara van radnog vremena;
 • pristup najsavremenijim metodama i komfornim uslovima lečenja Kreiranja paketa zdravstvenog osiguranja koji odgovaraju Vašim potrebama.

 

Lekari u medicinskom kontakt centru na raspolaganju su 24/7 i to za:

 • pružanje savetodavne pomoći u vezi sa čestim i svakodnevnim tegobama (snižavanje telesne temperature, glavobolje, nesanice, razni vidovi nelagodnosti);
 • pružanje adekvatnih informacija o lekovima, načinu doziranja, neželjenim efektima, kontraindikacijama;
 • savetovanje pre putovanja o preporučenim lekovima, terapijama, neophodnim vakcinacijama;
 • tumačenje medicinskih izveštaja i laboratorijskih analiza u slučajevima kada su nejasni.

Godišnji budžet za troškove vanbolničkog lečenja može biti u visini od 1.000 do 5.000 evra, dok godišnji bužet vanbolničkog i bolničkog lečenja može biti ugovoren sa pokrićem u visini od 5.000, 10.000 i 100.000 evra.
 

U našoj mreži ima preko 600 eminentnih ustanova sa najsavremenijom opremom i vrhunskim stručnjacima iz oblasti medicine.
Ukoliko osiguranik koristi usluge zdravstvenih ustanova van mreže, troškove plaća sam, a iznos refundacije je 70% od iznosa plaćenih usluga

POGLEDAJTE LISTU PARTNERSKIH INSTITUCIJA 


Pogledajte i...