Za sigurnost učenika i studenata

Ugovaranjem osiguranja, učenici osnovnih, srednjih i stručnih škola, kao i studenti visokoškolskih i univerzitetskih studija, biće zaštićeni, ukoliko se desi nešto nepredviđeno.

Ovo osiguranje može se ugovoriti za učenike osnovnih, srednjih i strukovnih škola i studente visokih škola i fakulteta, bez obzira na njihovo zdravstveno stanje, opštu radnu sposobnost i starost.

Osiguravač je u obavezi da isplati naknadu u visini osigurane sume u celosti ili delimično, ako se ostvare sledeće osigurane opasnosti:

  • smrt kao posledica nesrećnog slučaja,
  • trajni gubitak opšte radne sposobnosti (invaliditet) usled nesrećnog slučaja,
  • prolazna nesposobnost za rad usled nesrećnog slučaja,
  • smeštaj i lečenje u bolnici radi lečenja od posledica nesrećnog slučaja,
  • nastanak troškova lečenja kao posledica nesrećnog slučaja.

 

Uz to je moguće ugovoriti i rizik preloma kosti, koji podrazumeva potpuni ili delimični prekid kontinuiteta kosti nastao kao posledica mehaničke sile (traumatski prelom).