Opušteni i bezbedni na sportskim aktivnostima

Osigurajte se i ne brinite prilikom bavljenja sportom.

Ovim osiguranjem osiguravaju se sportisti amateri, rekreativci, članovi sportskih organizacija i društava, učesnici sportskih obuka (u plivanju, skijanju), kao i organizatori i instruktori na tim obukama. Osiguravaju se sportska takmičenja, trke i službeni treninzi, kao i masovne javne rekreativne priredbe (biciklistički maratoni, maratonske trke, planinarski pohodi i sl.). Ugovarač osiguranja je organizator priredbe, pri čemu svi učesnici moraju biti osigurani.

Obaveza osiguravača postoji za nesrećne slučajeve koji se dogode:

  • pri sportskim aktivnostima u onoj disciplini koja je izričito navedena u polisi
  • pri putovanjima na takmičenje odnosno treninge, kao i na putu od mesta stanovanja do prostora za takmičenje (trening), u mesta van sedišta sportske organizacije
  • pri obavljanju dužnosti po nalogu uprave sportske organizacije i to: pri učestvovanju na sastancima, konferencijama, nabavci sportskih rekvizita i sl, i na putovanjima radi izvršenja ovih zadataka.