Za manje brige tokom proizvodnje

Osigurajte se da grad, poplava, mraz, požar, oluja i drugi nepovoljni vremenski uslovi ne ugroze Vaše prihode.

Možete osigurati useve i plodove koje proizvodite za sopstvene potrebe ili za plasiranje na tržištu i to uz državnu subvenciju ukoliko imate registrovano poljoprivredno gazdinstvo u upravi za trezor. Cena osiguranja se određuje na osnovu zona rizičnosti određenog područja vezano za elementarnu nepogodu koja se osigurava i osetljivosti određene biljne kulture na oštećenja.

Sumu osiguranja određuje osiguranik, s tim da ona ne može preći vrednost koju će usevi, odnosno plodovi, imati u vreme ubiranja.

Naše proizvode nudimo:

•        individualnim poljoprivrednim gazdinstvima;

•        organizatorima poljoprivredne proizvodnje-kooperacijama;

•        zemljoradničkim zadrugama.
Vrste useva i plodova koje je moguće osigurati:


  • ratarski usevi: pšenica, kukuruz, ječam, uljana repica, soja, šećerna repa, suncokret i ostali usevi;
  • povrtarski usevi: paprika, krompir, kupus, luk, lubenice i ostali usevi;
  • voćarsko-vinogradarske kulture: jabuka, kruška, šljiva, breskva, malina, kupina i ostali plodovi;
  • stabla voćaka i čokoti vinove loze.

Osigurani rizici:

  • Osnovni (grad, požar i udar groma), pri čemu se kao osnovica za određivanje sume osiguranja uzima očekivani prinos i očekivana  cena nekog useva u vreme žetve;
  • Dopunski (oluja, poplava, zimsko izmrzavanje ozimih kultura), koji se ugovaraju uz osnovne.

Posebna osiguranja ugovaraju se nezavisno i obuhvataju:

  • gubitak količine i kvaliteta (konzumno/stono voće i grožđe)
  • stabla voćaka i čokoti vinove loze do stupanja u rod i u rodu
  • gubitak semenskog kvaliteta
  • usevi i plodovi u staklenicima i plastenicima