Osiguranje računara

Predmet osiguranja su elektronski računari i slični uređaji sa pripadajućom opremom, pomoćne mašine i uređaji, bankomati, klimatski i energetski uređaji, instalacije i procesni računari za vođenje tehnoloških procesa za štete koje imaju za posledicu uništenje, oštećenje ili nestanak osigurane stvari.

Posebnim dogovorom osiguravajuće pokriće je moguće proširiti na pokriće štete na osiguranim stvarima, koje prouzrokuje zemljotres.

Kod osiguranja računara koji se prevoze moguće je uključiti osiguranje od rizika saobraćajne nezgode i provalne krađe u toku prevoza.

Dodatnim dogovorom možemo osigurati:

  • troškove ponovnog dnevnog unosa podataka na medijime za čuvanje podataka kod procesnih računara,
  • troškove ponovnog unosa I instaliranja programske opreme
  • troškove za najam drugog računara

Pogledajte i...