Budite odgovorni

Osiguranje od odgovornosti štiti osiguranika ukoliko u okviru svog poslovanja nanese štetu trećim licima.

U okviru profesionalne odgovornosti osiguranim slučajem se smatra šteta koja je trećem licu prouzrokovana stručnom greškom, nesavesnim ili nestručnim postupkom tj. propustom osiguranika. Na osnovu toga bi mogao nastati zahtev za naknadu iz osiguranja po osnovu odgovornosti, u vreme trajanja osiguranja, a najkasnije u roku od 5 godina posle njegovog isteka.


Pogledajte i...