Za mirnu plovidbu

Plovila unutrašnje plovidbe osiguravaju se od rizika kojima su izloženi za vreme plovidbe, mirovanja i usidrenja na unutrašnjim vodama (rekama, kanalima i jezerima) geografskog područja Evrope.

Kasko osiguranje plovnih objekata može da se ugovori za:

- plovila unutrašnje plovidbe;

- čamce i jedrilice.

Osiguranje se odnosi na trup plovila, njegove mašine, uređaje i opremu. Kasko osiguranje čamaca ili jedrilica odnosi se na fizički gubitak ili oštećenje trupa čamca ili jedrilice, njihovog pogonskog motora i opreme od rizika koji im prete za vreme plovidbe, mirovanja i usidrenja na unutrašnjim teritorijalnim vodama R. Srbije.


Pogledajte i...