Osigurajte stabilno poslovanje

Smanjite rizik od neočekivanih događaja koji bi mogli ugroziti Vaše prihode.

Osiguranje prekida rada usled loma mašina pokriva poslovne troškove i dobit iz poslovanja (ako je ugovoreno) koje osiguranik nije mogao da pokrije, odnosno ostvari i to za vreme prekida rada i najviše do isteka ugovorenog perioda garantnog roka.

 

Naknada štete je omogućena u obimu koji je određen važećim uslovima osiguranja, ako je do prekida rada došlo zbog uništenja ili oštećenja osiguranih mašina, mašinskih uređaja, električnih uređaja i instalacija.


Pogledajte i...