Osiguranje stakla od loma

Osiguranje pokriva štetu nastalu zbog pucanja, loma i razbijanja stakla i drugih osiguranih stvari.

Predmet osiguranja su: 

  • staklo, svetleći natpisi i reklame, slike, natpisi i ukrasi na osiguranom staklu, ploče od prirodnog i veštačkog kamena na stolovima, pultovima, policama i sl, saobraćajna ogledala i saobraćajni znakovi, razni panoi i kulturni, istorijski i nadgrobni spomenici. Pored svetlećih natpisa i reklama, osigurani su i njihovi pripadajući nezastakljeni delovi i okviri;
  • svetleće cevi i  svetleći panoi sa pripadajućom opremom ili bez nje.

Pogledajte i...