Osiguranje od zemljotresa

Predmet osiguranja mogu biti građevinski objekti i oprema i zalihe u vlasništvu osiguranika. Takođe se može ugovoriti pokriće prekida rada, usled ostvarenja rizika zemljotresa.

Osiguranje pokriva uništenje ili oštećenje osiguranih stvari nastalih zbog zemljotresa ili u uzročnoj vezi sa njim.

Pogledajte i...