Kontakti za asistenciju

011 41 44 105 Putno zdravstveno osiguranje u inostranstvu (Europ assistance)

0800 050 555 i 011/330 51 55 Auto asistencija – Pomoć na putu

011 34 04 948 Medicinski kontakt centar