Kako prijaviti štetni događaj?

Najčešća pitanja

Kako postupiti u slučaju nastanka štete?

Potrebno je preduzeti sve mere za sprečavanje daljeg nastajanja štete, uzimajući u obzir uputstva osiguravača.

U kojem vremenskom roku je potrebno prijaviti štetu?

Štetni slučaj je potrebno prijaviti u što kraćem roku, a najkasnije tri dana do kada je osiguranik saznao za osigurani slučaj. 


 

Šta uraditi sa oštećenim stvarima?

Oštećene ili uništene stvari je potrebno sačuvati u nepromenjenom obliku do dolaska osiguravača.

Kako prijaviti štetu na vozilu?

Prijavu štete na Vašem vozilu, pored lične prijave u najbližoj poslovnici, možete izvršiti slanjem odgovarajućeg ispunjenog obrasca prijave štete putem pošte na adresu Triglav osiguranje, Milutina Milankovića 7a, 11070 Novi Beograd ili putem e-maila na adresu stete.vozila@triglav.rs.

Kako prijaviti nematerijalnu štetu (povrede, smrt lica...) po osnovu osiguranja od autoodgovornosti?

Ukoliko želite da prijavite nematerijalnu štetu (povrede, smrt bliskog lica…) po osnovu osiguranja od autoodgovornosti, istu možete, pored lične prijave u najbližoj poslovnici, izvršiti slanjem odgovarajućeg ispunjenog obrasca prijave štete putem pošte na adresu Triglav osiguranje, Milutina Milankovića 7a, 11070 Novi Beograd ili putem e-maila na adresu stete.lica@triglav.rs.

Auto asistencija – pomoć na putu

Pored finansijske sigurnosti, polisa osiguranja automobilske asistencije Vam omogućava besplatnu pomoć. Broj
kontakt centra je 0800 050 555, dok nas iz inostranstva možete dobiti na +381 11 3305 155.

Prijava štete dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Pre svakog odlasna kod lekara, pozovite Triglav medicinski kontakt centar na broj 011 3404 948, saopštite ime i
prezime, broj kartice i dogovorite termin pregleda.

Zakazivanje pregleda je moguće i putem maila zdravstvenatacka@triglav.rs ili putem Online zakazivanja usluga
zdravstvenog osiguranja
.

Prijava štete na mobilnom telefonu

U slučaju nastanka štete na mobilnom telefonu potrebno je obratiti se asistentskoj kompaniji na broj telefona
+381800301117. Nakon što prijavite štetu odnesite oštećeni uređaj u najbližu Yettel prodavnicu radi servisiranja.

Kako prijaviti štetu po osnovu kolektivne nezgode?

Prijavu štete po osnovu osiguranja kolektivne nezgode, pored lične prijave u najbližoj poslovnici, možete izvršiti slanjem odgovarajućeg ispunjenog obrasca prijave putem pošte na adresu Triglav osiguranje, Milutina Milankovića 7a, 11070 Novi Beograd ili putem e-maila na adresu stete.lica@triglav.rs.

Kako prijaviti štetu po osnovu putnog osiguranja?

 Za vreme Vašeg boravka u inostranstvu nastanak osiguranog slučaja možete prijaviti kontaktiranjem našeg partnera Europ Assistance čija usluga Vam je dostupna 24 sata:

Takođe, prijavu osiguranog slučaja asistentskoj kompaniji možete izvršiti bez dodatnih troškova ukoliko imate pristup internetu/WiFi, i to:

  

Ukoliko sami platite medicinske usluge, kada se vratite kući, prijavu štete po osnovu putnog osiguranja, pored lične prijave u najbližoj poslovnici, možete izvršiti slanjem odgovarajućeg ispunjenog obrasca prijave   putem pošte na adresu Triglav osiguranje, Milutina Milankovića 7a, 11070 Novi Beograd ili putem e-maila na adresu stetepzo@triglav.rs

Koji obrazac je neophodno popuniti uz prijavu štete vezanu za životno osiguranje?

Uz popunjenu prijavu štete vezanu za životno osiguranje neophodno je popuniti i Obrazac za identifikaciju funkcionera.

Do koliko sati mogu da dođem u poslovnicu osiguranja na prijavu i procenu štete na vozilu?

Molimo Vas da sa oštećenim vozilom pristupite na prijavu i procenu štete u neku od naših poslovnica najkasnije do 16 časova, kako bi se posao prijave i procene štete završio do kraja radnog vremena.

Šta od dokumentacije mi je potrebno za refundaciju troškova medicinskog tretmana van mreže zdravstvenih ustanova Triglav osiguranja?

Ukoliko osiguranik koristi usluge zdravstvenih ustanova van Mreže zdravstvenih ustanova, troškove medicinskih tretmana plaća sam, a zahtev za refundaciju istih dostavlja Osiguravaču.

 

U slučaju refundacije troškova, potrebno je da osiguranik dostavi sledeće:

 

1. popunjen i potpisan obrazac prijave osiguranog slučaja

2. fotokopija medicinskog izveštaja sa navedenom dijagnozom

3. propisan recept za lekove/pomagala od strane ovlašćenog lekara

4. originalni račun iz medicinske ustanove

5. fotokopiju isprave dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

6. fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu

7. broj tekućeg računa

Triglav osiguranje isplaćuje osiguraniku u roku od 14 (četrnaest) dana od kada je Triglav osiguranje primilo kompletiranu dokumentaciju.

 

Dokumentaciju poslati na :

 

Triglav osiguranje a.d.o.

Milutina Milankovića 7a

11 070 Novi Beograd
Za ŠTETE DZO


Kako prijaviti štetu po osnovu imovinskih osiguranja?

Prijavu štete po osnovu imovinskih osiguranja (lom mašina, osiguranje domaćinstva, useva, životinja, objekata, provalne krađe, transporta, osiguranje od odgovornosti…), pored lične prijave u najbližoj poslovnici, možete izvršiti slanjem odgovarajućeg ispunjenog obrasca prijave putem pošte na adresu Triglav osiguranje, Milutina Milankovića 7a, 11070 Novi Beograd ili putem e-maila na adresu stete.imovina@triglav.rs.

Obrasci i uputstva za prijavu štete

Automobilska osiguranja
IMOVINSKA OSIGURANJA
PUTNO OSIGURANJE
DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Prijava štete PUTNO OSIGURANJE 567 KB