Budite odgovorni

Osiguranje od odgovornosti štiti osiguranika ukoliko u okviru svog poslovanja nanese štetu trećim licima.

Osiguranje od opšte odgovornosti pokriva štete nanete trećim licima usled iznenadnog i neočekivanog događaja (nesreće) proisteklog iz delatnosti, karakteristika ili pravnog odnosa za koji osiguranik odgovara i čija posledica mogu biti:

 

  • povrede lica - telesne povrede, oboljenje ili smrt lica i
  • oštećenje stvari – uništenje ili oštećenje.

 

U pokriće dodatno može da se uključi:

  • odgovornost poslodavca za štete pričinjene zaposlenima;
  • čisto imovinske štete;
  • odgovornost za ekološke štete.

 


Pogledajte i...