Kargo osiguranje
Za siguran prevoz robe.
Odgovornost prevoznika
Odgovoran odnos prema preuzetoj robi.
Obavezno osiguranje plovila
Za bezbednu plovidbu
Kasko osiguranje plovila
Za bezbednu plovidbu