Ugodnosti

Do 10 % popusta na stalnost

Za vse, ki ste pri nas nezgodno zavarovani več zaporednih let.

7 % popusta
Mozaik podjetnih

Za imetnike kartice Mozaik podjetnih.

Zavarovalna premija je odvisna od:

  • števila zavarovanih oseb;
  • od izbranih nevarnosti, za katere želite zavarovati te osebe;
  • višine zavarovalne vsote za posamezne zavarovane nevarnosti;
  • časa trajanja zavarovanja;
  • dela, ki ga zavarovanec opravlja oziroma od dejavnosti zavarovalca, pri katerem je zaposlen in
  • ostalih dejavnikov (npr. omejeno ali neomejeno jamstvo).

Triglav podjetniški komplet

Komplet ugodnosti za majhna in mikro podjetja – do 25 % popusta.
Več

Pogosta vprašanja

Ali velja nezgodno zavarovanje tudi v tujini?

Da, kritje velja po celem svetu, razen če na polici ni drugače dogovorjeno.

Na podlagi česa se določi višina zavarovalnine pri nezgodnih zavarovanjih?

Zavarovalnina se določi na podlagi zdravstvene dokumentacije (zdravniških izvidov, fotokopij evidence bolezni pri osebnem zdravniku, fotokopij napotil na preglede – napotnice, dokazil o bivanju v bolnišnici – odpustno pismo) in druge dokumentacije o poteku zdravljenja.

V čem je prednost kolektivnega nezgodnega zavarovanja in kaj to zavarovanje krije?

Kolektivno nezgodno zavarovanje je v primerjavi s posamičnim nezgodnim zavarovanjem veliko ugodnejše. Z eno polico je zavarovano večje število zavarovancev. Kolektivno nezgodno zavarovanje se praviloma sklepa z neomejenim jamstvom, torej 24 ur na dan - redkeje z omejenim jamstvom, torej samo za nezgode pri delu. Sklenitelj – zavarovalec je lahko gospodarska družba, društvo, pravna ali fizična oseba kot delodajalec ter druga pravna ali fizična oseba kot predstavnik organizirane skupine. V zavarovanje so zajete osebe, ki so pri sklenitelju zavarovanja zaposlene ali so v kakšni drugi povezavi z njo in imajo interes za sklenitev te oblike zavarovanja.

Za bezbednije radno okruženje

Obezbedite dodatnu sigurnost i finansijsku zaštitu za svoje zaposlene.

Uz životno osiguranje Vaši zaposleni će se osećati zaštićeno i sigurno, što će doprineti napretku Vaše kompanije. Veoma je bitno i da budu osigurani od posledica nesrećnog slučaja i tokom obavljanja posla, i u slobodno vreme. Ukoliko svom timu i članovima njihovih porodica obezbedite zdravstveno osiguranje, pozitivno ćete uticati na njihovu motivisanost i istaći se kao odgovorno preduzeće. Ako uslovi rada to iziskuju, odličan potez predstavljaće ugovaranje osiguranja za slučaj profesionalnih oboljenja


Pogledajte detaljnije: