Osiguranje useva i plodova
Osigurajte se da grad, poplava, mraz, požar, oluja i drugi nepovoljni vremenski uslovi ne ugroze Vaše prihode.
Osiguranje životinja
Uzgoj životinja sa sobom uvek nosi rizik.