Za one kojima je stalo

Uzgoj životinja sa sobom uvek nosi rizik.

Bez obzira na to što se gaje s brigom i pažnjom, životinje mogu da se razbole, povrede, pa čak i uginu. Zato je važno da imate adekvatno osiguranje koje će vas zaštititi od nepredviđenih finansijskih troškova. Predmet osiguranja mogu biti goveda, ovce, koze, svinje, konji, pčele, psi, ribe, nerčevi, ćurke, morke, paunovi, perad i različite egzotične vrste.

Naše proizvode nudimo:

  • velikim i malim poljoprivredim gazdinstvima (farmerska proizvodnja);
  • individualnim držaocima životinja.

Životinje možete osigurati za slučaj:

  • uginuća;
  • prinudnog ili ekonomskog klanja;
  • ubijanja zbog bolesti ili nesrećnog slučaja.

U osiguranje se ne mogu primiti:

  • obolele životinje ili životinje sumnjive na bolesti;
  • iscrpljene, zakržljale, slepe i životinje u lošoj kondiciji;
  • životinje koje se drže pod lošim zoohigijenskim uslovima.


Trajanje osiguranja je godinu dana (kratkoročno) ili do 10 godina (dugoročno).