Osiguranje izlagača na sajmovima

Predmet osiguranja su stvari izlagača, koje su na izložbenim prostorima sajma, kao i ambalaža za osigurane stvari.

Osiguranje pokriva uništenje i/ili oštećenje osiguranih stvari nastalo zbog sledećih opasnosti:

  • požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad, pad letelice, manifestacija i demonstracija;
  • poplava, izlivanje vode, klizanje tla i odron zemlje, snežne lavine;
  • iscurenje tečnosti (lekaže), samozapaljenje zaliha;
  • mehanički lom;
  • nespretnost i nemar zaposlenih i drugih lica, kao i namerno i obesno delovanja trećih lica;
  • odnošenje ili oštećenje osiguranih stvari prilikom provalne krađe i pokušaj provalne krađe, razbojništva.

 

Pokrivena je odgovornost osiguranika za štete koje pretrpe treća lica, a može se ugovoriti i osiguranje loma mašina, na mašinama i uređajima koji su na sajmu u upotrebi zbog njihovog predstavljanja.

Pogledajte i...