start portlet menu bar

Kombinovano osiguranje preduzetnika | Triglav.rs

Display portlet menu
end portlet menu bar
start portlet menu bar

Kombinovano osiguranje preduzetnika | Triglav.rs

Display portlet menu
end portlet menu bar

Triglav biznis polisa

Kompletna zaštita preduzetnika i pravnih lica – na jednoj polisi!
Za mikro, mala i srednja preduzeća!


Triglav biznis polisa je prva „multirisk” polisa koja u okviru jedne polise pruža mogućnost osiguranja imovine, osiguranja imovinskih interesa, odgovornosti, osiguranja zaposlenih i nudi kompletnu zaštitu u slučaju nastanka osiguranog rizika, kao i asistenciju u slučaju potrebe za hitnim intervencijama.

Šta vam donosi Triglav biznis polisa?

 • Pokriće velikog broja osiguranih rizika preduzetnika i pravnih lica jednom polisom.
 • Mogućnost pokrića troškova nastalih prekidom rada usled požara.
 • Hitne intervencije sa asistencijom u slučaju nastanka osiguranih slučajeva.
 • Jednostavan i optimizovan proces ugovaranja.

Šta se može osigurati?

 • Nepokretna imovina (građevinski objekti);
 • pokretna imovina (oprema i zalihe robe);
 • prekid rada;
 • odgovornost;
 •  zaposleni;
 • hitne intervencije.

Jednom polisom moguće je osigurati do čak 13 rizika i to:

 • požar;
 • izliv vode iz instalacije;
 • poplava i bujica;
 • lom mašina;
 • provalna krađa i razbojništvo;
 • obesna delovanja na građevinskom objektu;
 • osiguranje računara;
 • lom stakla;
 • odgovornost;
 • hitne intervencije;
 • prekid rada;
 • nezgoda;
 • teže bolesti i hirurške intervencije.

Brzo,  jednostavno,  kompletno,  dostupno.

Hitne intervencije sa asistencijom – zašto je važno da se ugovore?
Hitne intervencije sa asistencijom su neophodne u slučaju nastanka iznenadnih događaja koji prete da ugroze i/ili unište imovinu. U hitne intervencije spadaju:

 • vodoinstalater – vodovod i kanalizacija;
 • električar – električne instalacije;
 • instalater – grejanje i hlađenje;
 • stolar ili bravar – vrata i prozori;
 • staklar – spoljna stakla.

Triglav biznis polisa pokriva troškove organizacije, dolaska i rada stručnih majstora.

Na vama je da izaberete pouzdanog i sigurnog partnera, jer smo se prilagodili vašem biznisu i kreirali Triglav biznis polisu osiguranja po tačnoj meri.

Povećanjem broja ugovorenih rizika, povećava se i procenat popusta na premiju osiguranja!

Triglav biznis polisa nudi pogodnosti koje mogu koristiti sva pravna lica, bez obzira na pravnu formu, tako da je moguće osigurati i PR, STR, DOO i dr. U zavisnosti od pretežne šifre delatnosti klijenta, vrši se klasifikacija svih privrednih društava u sedam grupa delatnosti po srodnosti.

Osiguranje je moguće ugovoriti na godinu dana ili na duži period, a premiju je moguće plaćati na mesečne rate ili u celosti.

Potrebno vam je više informacija?
Kontaktirajte nas: 011 3305 150; korisnickicentar@triglav.rs

Pogledajte i...