Zavarovalna kritja in premija

Obseg kritja
Zavarovalna premija

Temeljno zavarovalno kritje velja za škode, ki jih od prevoznikov z odškodninskimi zahtevki zahtevajo oškodovanci zaradi izgube ali poškodb tovora oziroma zamude pri izročitvi tovora na podlagi njihove odgovornosti, ki je določena z naslednjimi zakoni in predpisi:

 • z Zakonom o prevoznih pogodbah v cestnem prometu in Obligacijskim zakonikom (za prevoze znotraj Slovenije),
 • s Konvencijo o pogodbi za mednarodni prevoz tovora po cestah (CMR) in protokolom k tej konvenciji (za mednarodne prevoze) in
 • z nacionalno zakonodajo posameznih držav članic Evropske unije (za kabotažne prevoze).


Temeljno zavarovalno kritje lahko razširite na dodatna kritja, ki so potrebna pri opravljanju vaše dejavnosti, npr.:

 • vlomsko tatvino,
 • nakladanje oziroma razkladanje tovora,
 • prevozi s kontrolirano temperaturo,
 • izredni prevozi,
 • prevozi vozil ipd.

Na višino zavarovalne premije vplivajo:

 • izbrani obseg kritja,
 • območje zavarovalnega kritja,i
 • limit zavarovalnega kritja po posameznem škodnem dogodku in prevoznem sredstvu,
 • nosilnost prevoznega sredstva,
 • višina realizacije za opravljene prevoze,
 • škodni rezultat in
 • vrsta prevoznega sredstva.

Zakaj priporočamo sklenitev zavarovanja?

 • Zavarovanje odgovornosti za škodo na tovoru v evropskih državah (razen v Nemčiji) ni obvezno, je pa zelo priporočljivo.
 • Če prevoznik zavaruje svojo odgovornost, prenese na zavarovalnico plačilo odškodnin, ki ga bremenijo in vplivajo na njegov materialno finančni položaj, njegova dejavnost pa je obremenjena le s stroškom zavarovalne premije.
 • Zavarovalnica ima usposobljene strokovnjake, ki:
  • poznajo zakonodajo o odgovornosti prevoznikov za tovor in imajo izkušnje pri reševanju odškodninskih zahtevkov ter
  • svetujejo prevoznikom, kako naj ravnajo v določenih primerih, pred in med prevozom tovora ali po njem, zlasti pa v primeru nastanka škode na tovoru.
 • V primeru škode imamo organizirano mrežo strokovnjakov po celi Evropi, ki pomagajo, da se škoda prepreči ali zmanjša.
 • Zavarovalnica prevoznikom pomaga, da se ubranijo pred nalaganjem odgovornosti za škode, za katere po zakonu ne odgovarjajo.

Odločite se za najboljše zavarovanje, ki vam zagotavlja:

 • prilagojene zavarovalne pogoje,i
 • specialna zavarovalna kritja,i
 • individualne rešitve, prilagojene potrebam in specialnostim posameznega prevoznika.i

Želite ponudbo za zavarovanje?

Izpolnite vprašalnik (, 267 KB) in ga pošljite na transportna.zavarovanja@triglav.si ali na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Transportna zavarovanja, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Ugodnosti

7 % popusta
Mozaik podjetnih

Za imetnike kartice Mozaik podjetnih.

Pogosta vprašanja

Prevoznik tovora sprašuje – ali mi lahko pripravite ponudbo za zavarovanje tovora?

Prevoznik ne more zavarovati tovora, ki je last nekoga drugega. Prevoznik opravi le prevoz, ker pa odgovarja za tovor, ki ga prevzame na prevoz, lahko zavaruje le svojo odgovornost do tega tovora. Ta odgovornost pa je omejena in določena z zakonom (za domače prevoze slovenski zakon, za mednarodne pa Konvencija CMR). Zavarovalnica zavaruje le zakonsko odgovornost prevoznika, v zavarovalno pogodbo pa doda še svoje pogoje in omejitve glede zavarovalnega kritja.

Za izdelavo ponudbe za zavarovanje prevozniške odgovornosti za tovor v cestnem prometu izpolnite vprašalnik (, 267 KB) in ga pošljite na transportna.zavarovanja@triglav.si. Na podlagi izpolnjenega vprašalnika vam bomo pripravili ponudbo.

Za kakšen znesek lahko zavarujem prevozniško odgovornost?

Zavarovanje prevozniške odgovornosti za tovor v cestnem prometu se lahko sklene do različnih limitov zavarovalnega kritja – od 25.000 do 1.500.000 EUR. Ob škodi pa se vedno ugotavlja dejanski obseg odgovornosti prevoznika, ki je omejena in določena z ustreznim zakonom.

Odgovoran odnos prema preuzetoj robi

Zaštitite se od posledica nepredviđenih događaja, pošto vas oni mogu zadesiti tokom prevoza tovara koji Vam je poveren.


Drumski prevoznik ima obavezu da robu dostavi bez kašnjenja, u istom stanju i u istoj količini u kojoj je preuzeo na prevoz. Njegova odgovornost regulisana je zakonskim propisima u domaćem saobraćaju, kao i međunarodnim konvencijama u međunarodnom saobraćaju (Konvencija CMR). 

Osiguranje odgovornosti drumskog prevoznika ne predstavlja osiguranje same pošiljke za vreme prevoza tako da je za vlasnike robe u njihovom najboljem interesu da ugovore kargo osiguranje.