O nama

Podaci za identifikaciju

PUN NAZIV DRUŠTVA: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

SKRAĆENI NAZIV DRUŠTVA: TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

PIB: 100000555

MATIČNI BROJ: 07082428

IME I PREZIME OVLAŠĆENOG LICA: Dragan Marković - Predsednik izvršnog odbora


PODACI O SEDIŠTU

Mesto: BEOGRAD

Ulica i broj: MILUTINA MILANKOVIĆA 7A

Opština: NOVI BEOGRAD

Broj telefona: 011/3305100

Broj faksa: 011/3305138

E-mail: office@triglav.rs

Obveznik PDV-a: DA


PODACI O DELATNOSTI

Delatnost: OSIGURANJE

Šifra delatnosti: 6512


PODACI O TEKUĆEM RAČUNU

Naziv banke: NLB Komercijalna Banka

Broj tekućeg računa: 205-507834-68


ADRESA ZA PRIJEM POŠTE

Opština: Novi Beograd

Adresa: Milutina Milankovića 7a

Broj poštanskog faxa: 108

Adresa pošte: Pohorska 2


AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE BD. 46471/2005


Complementary Content
${loading}