Obseg in vrste zavarovanj

Zavarovalna kritja
Vrste zavarovanj

Izbirate lahko med naslednjimi obsegi kritja:

 • kritje osnovnih rizikov: krite so škode, ki nastanejo izključno kot posledica naslednjih rizikov: prometne ali elementarne nesreče, požara ali eksplozije, neizročitve ali tatvine tovora in višje sile;
 • kritje vseh rizikov: krite so vse škode, razen tistih, ki so izrecno izključene – npr. škode zaradi običajne izgube ali loma, škode zaradi zlega namena ali grobe malomarnosti, škode, ki jim je tovor v času prevoza podvržen zaradi svojih naravnih lastnosti in škode zaradi neprimernega ravnanja pošiljatelja ali prejemnika;
 • kritje specialnih rizikov: krite so škode, ki nastanejo kot posledica naravnih lastnosti tovora – npr. žužkavost, rja, zmrznitev, odmrznitev ipd.;
 • kritje vojnih rizikov pri pomorskem ali letalskem prevozu in stavkovnih rizikov pri vseh vrstah prevoza tovora.

Zavarovanje lahko sklenete:

 • posamično za vsak posamični tovor po trenutno veljavnih cenikih. Lastnik tovora ali imetnik pravice na tovoru mora zavarovalnico obvestiti o vsakokratnem prevozu tovora. Pred začetkom prevoza mora zavarovalnici poslati vse potrebne podatke o prevozu tovora in takoj poravnati zavarovalno premijo;
 • z generalno polico, kadar se tovor pogosto prevaža. Pri sklenitvi zavarovanja se določi, da je na prevozu zavarovan ves tovor ali le določene skupine tovora, in sicer po principu:
  • sprotnega prijavljanja v zavarovanje pred začetkom prevoza ali
  • periodičnega prijavljanja v zavarovanje za preteklo obdobje – zavarovanec prijavlja dogovorjeno osnovo za obračun zavarovalne premije v določenih terminih za nazaj (mesečno, četrtletno, polletno ali letno).

Želite ponudbo za zavarovanje?

Izpolnite vprašalnik (, 312 KB) in ga pošljite na transportna.zavarovanja@triglav.si ali na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Transportna zavarovanja, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Ugodnosti

7 % popusta
Mozaik podjetnih

Za imetnike kartice Mozaik podjetnih.

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Za siguran transport robe

Roba koja se prevozi kopnom, vodom ili vazduhom izložena je raznim vrstama rizika.

Ugovaranjem ove vrste osiguravajućeg pokrića roba je osigurana za vreme prevoza, odnosno za vreme manipulacije istom (utovar, istovar, pretovar). 

Možete se osigurati od:

 • osnovnih transportnih rizika koji podrazumevaju saobraćajne  nezgode, elementarne nepogode, požar, eksploziju i ostale osnovne rizike i 
 • dopunskih transportnih rizika koji zavise od kvaliteta i prirodnih svojstava robe, a mogu  se podeliti na krađu i neisporuku, manipulativne rizike i ostale dopunske rizike. 

Osiguranje  po  uslovima  „protiv  svih  rizika”  (tzv.  AAR  pokriće)  pruža pokriće za sve osnovne i dopunske rizike za vreme prevoza, ali ne i protiv šteta usled mana ili prirodnih svojstava robe, kao ni protiv ratnih i političkih rizika.