Koliko bi bilo potrebno mojim najmilijima?

Vprašajmo življenje

Smrt ne predstavlja samo emocionalni gubitak, već takođe ima snažan uticaj na finansijsku situaciju najbliže porodice pokojnika. Na osnovu vašeg porodičnog statusa, životnog stila i finansijske situacije, možete proceniti na koju osiguranu sumu bi trebalo da se osigurate, kako bi vaši najmiliji bili obezbeđeni u slučaju najgoreg.

Odgovorite na nekoliko kratkih pitanja i napravite informativni obračun kako biste saznali kolika osigurana suma vam je potrebna za zaštitu vaših najmilijih.

1 / 3

1. Koliko imate godina?

 
god.

2. Da li živite u domaćinstvu sa supružnikom ili partnerom?

 

2.1. Koliko godina ima vaš supružnik ili partner?

god.

2.2. Da li je vaš partner zaposlen?

3. Da li imate dece?

 

3.1. Koliko godina ima vaše najmlađe dete?

god.

Odgovorite na nekoliko kratkih pitanja i napravite informativni obračun kako biste saznali kolika osigurana suma vam je potrebna za zaštitu vaših najmilijih.

2 / 3

4. Da li otplaćujete kredit?

 

4.1. Koliki bi bio iznos sa kojim bi se mogli izmiriti svi krediti sa jednokratnim plaćanjem?

5. Koliko danas imate ušteđevine kojom bi vaši najbliži mogli da raspolažu u slučaju vaše smrti?

 

6. Da li imate imovinu u bilo kojem drugom obliku sa kojom bi vaša rodbina mogla pokriti bilo kakav mogući gubitak prihoda?

 

6.1. U kom iznosu?

7. Da li već imate ugovorenu polisu životnog osiguranja?

 

7.1. Koju osiguranu sumu bi dobila vaša porodica u slučaju vaše smrti?

Odgovorite na nekoliko kratkih pitanja i napravite informativni obračun kako biste saznali kolika osigurana suma vam je potrebna za zaštitu vaših najmilijih.

3 / 3

8. Koliko iznosi vaš mesečni neto prihod?

 

Upotreba interaktivnog testa za informativnu procenu osigurane sume je anonimna i web stranicu možete napustiti u bilo koje vreme. Kako bismo osigurali stalna poboljšanja portala, a u svrhu poboljšanja vašeg iskustva pretraživanja internet stranica, prikupljamo samo statističke podatke. Podaci koje unesete u test ne mogu biti povezani sa vama i izbrisaćemo ih ako nam ne date saglasnost u svrhu pripreme informativnog obračuna. Interaktivni test je informativnog karaktera i ne sadrži informacije o proizvodima Triglav Osiguranja a.d.o. Beograd.

Procena osigurane sume

Poštovani,

na osnovu informacija koje ste naveli u alatu za procenu osigurane sume, za osiguranje Životnog osiguranja u slučaju smrti, suma se može proceniti na:

Obračun pokazuje da će Vaši najmiliji biti dovoljno finansijski obezbeđeni u slučaju Vaše smrti. Ipak predlažemo da sa našim zastupnicima proverite jeste li prilikom ispunjavanja kalkulatora prevideli da upišete podatke koji bi mogli da utiču na finansijsku sigurnost Vaše porodice.

{{final_values.family_sum | number:0}} EUR
UZELI SMO U OBZIR
{{final_values.dolgovi | number:0}}

iznos kredita ili druge finansijske obaveze koje bi vaši naslednici morali da otplate u slučaju vaše smrti (iznos u EUR).

 
{{final_values.prihranki | number:0}}

Ušteđevina, drugi oblici imovine i postojeća suma osiguranja života kojom bi vaši naslednici mogli da pokriju gubitak prihoda (iznos u EUR).

 
{{final_values.otrok_n}}

godina, a predstavlja preporučeni period u kome je potrebno nadomestiti vašim najbližima pad prihoda.

 
{{final_values.partner_n}}

godina, a predstavlja preporučeni period u kome je potrebno nadomestiti vašim najbližima pad prihoda.

 

U razgovoru sa našim zastupnikom utvrdite visinu iznosa koji bi bio potreban vašim najmilijima da pokriju finansijske obaveze u slučaju vaše smrti.

Koliko bi koštalo vaše osiguranje?

Osigurana suma je osnov za ono što vas obično jako zanima - koliko bismo mesečno plaćali životno osiguranje u slučaju smrti.

Unesite svoje podatke i poslaćemo vam informativni obračun.

* obavezan unos
* obavezan unos
* Ovaj e-mail ne postoji
* obavezan unos
* obavezan unos
* obavezan unos
* obavezan unos
krivi kod
{{ agentResponseText }}

Zahvaljujemo na popunjavanju obrasca, poslaćemo Vam informativni obračun na mejl.

Ispunjavanjem ovog obrasca i obrasca „Pitajte zastupnika“ i potvrdom polja da želite informativni obračun, odnosno „Pošalji zahtev“, saglasni ste da Akcionarsko društvo za osiguranje „Triglav Osiguranje“ Beograd, sa registrovanim sedištem na adresi Novi Beograd, Milutina Milankovića 7a (u nastavku: Triglav), MB: 07082428, u svojstvu rukovaoca ličnih podataka prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti u svrhu slanja informativnog obračuna premije Životnog osiguranja u slučaju smrti na vašu e-mail adresu i radi komunikacije u vezi sa navedenim osiguranjem, kao i drugim proizvodima Triglav Osiguranja.

Triglav u svojstvu rukovaoca podataka o ličnosti koji su prikupljeni u vezi sa vašim opredeljenjem da želite informativni obračun, a u smislu davanja punovažnog pristanka na obradu podataka o ličnosti, dostavlja Vam prethodna obaveštenja u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, kako sledi:

 • Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti u Društvu: dpo@triglav.rs.
 • Predmet obrade su Vaši podaci o ličnosti.
 • Svrha prikupljanja i dalje obrade podataka jeste izvršavanje preuzetih obaveza izdavanja informativnog obračuna, radi komunikacije u vezi sa navedenim osiguranjem, odnosno drugim proizvodom Triglava.
 • Podaci se koriste i obrađuju na sledeće načine: prikupljanjem, beleženjem, razvrstavanjem, grupisanjem, odnosno strukturisanjem, pohranjivanjem, upodobljavanjem ili menjanjem, otkrivanjem, uvidom, upotrebom, otkrivanjem prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanjem, širenjem ili na drugi način činjenjem dostupnim, upoređivanjem, ograničavanjem, brisanjem ili uništavanjem. Obrada se vrši automatizovano ili neautomatizovano. O prikupljenim podacima, Društvo vodi odgovarajuću evidenciju, strukturisani skup podataka o ličnosti koji je dostupan u skladu sa posebnim kriterijumima odnosno zbirke podataka, u skladu sa zakonom.
 • Primaoci podataka su Narodna banka Srbije, Uprava za sprečavanje pranja novca i drugi nadležni organi u skladu sa zakonom, ovlašćeni revizori.
 • Obrađivač podataka je Društvo za zastupanje u osiguranju „Triglav Savetovanje“ d.o.o. Beograd, sa sedištem na adresi Zelengorska 1g, Novi Beograd , koji po nalogu i u ime Društva obrađuje podatke o ličnosti, u skladu sa zakonom koji uređuje oblast zaštite ličnih podataka.
 • Pravni osnov obrade je Vaš pristanak.
 • Imate pravo da od Rukovaoca zahtevate pristup, ispravku, dopunu ili brisanje podataka o ličnosti, odnosno imate pravo na ograničenje obrade u slučaju osporavanja tačnosti odn. nezakonite obrade, pravo na prigovor licu zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti, kao i pravo na prenosivost podataka. U slučaju nedozvoljene obrade podataka, imate pravo da se obratite Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pritužbom, i imate pravo na sudsku zaštitu.
 • Prikupljeni podaci se obrađuju u skladu sa svrhom prikupljanja, do opoziva pristanka, a čuvaju u skladu sa zakonski propisanim rokovima čuvanja dokumentacije i podataka.

U bilo kom trenutku možete opozvati svoj pristanak u gore navedene svrhe, a opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Pristanak možete opozvati, na jedan od sledećih načina:
 • slanjem pisanog obaveštenja poštom na adresu: Triglav Osiguranje a.d.o. Beograd, Milutina Milankovića 7a, 11070 Beograd, za lice za zaštitu podataka o ličnosti,
 • putem e-maila: korisnickicentar@triglav.rs ili dpo@triglav.rs,
 • ostavljanjem poruke u telefonskom razgovoru sa operaterom pozivom na broj: +381 11 33 05 150.
Imate pravo da od Triglava zahtevate pristup, ispravku, dopunu ili brisanje Vaših podataka o ličnosti, odnosno imate pravo da zahtevate ograničenje obrade u slučaju osporavanja tačnosti odn. nezakonite obrade, pravo na prigovor licu zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti, kao i pravo na prenosivost podataka. U slučaju nedozvoljene obrade podataka, imate pravo da se obratite Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pritužbom, kao i pravo na sudsku zaštitu.
Kontakt podatak lica za zaštitu podataka o ličnosti u Triglavu je dpo@triglav.rs.
Više o zaštiti ličnih podataka u Triglavu možete pročitati u Obaveštenju o obradi podataka o ličnosti.