Kritje nevarnosti, ki nastanejo kot posledica nezgode

Zavarovane osebe in nevarnosti

Zavarovane osebe
Zavarovane nevarnosti in višina kritja

Z obveznim zavarovanjem so zavarovane osebe, ki:

  • potujejo v katerem od prevoznih sredstev javnega prometa;
  • imajo pravico do brezplačne vožnje, razen oseb, ki so zaposlene na prevoznem sredstvu;
  • vstopajo v prevozno sredstvo ali med potovanjem ali po njem izstopajo iz njega, kakor tudi osebe, ki so pred vstopom ali po izstopu poškodovane zaradi obratovanja prevoznega sredstva.

Z Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu je obveznost zavarovalnice določena z najnižjimi zavarovalnimi vsotami za navedene zavarovane nevarnosti:

  • 4.750 EUR za izgubo življenja zaradi nezgode,
  • 9.500 EUR za invalidnost kot posledico nezgode,
  • 2.380 EUR za stroške zdravljena in izgubo zaslužka.


Zavarovalne vsote so lahko tudi višje, če se tako dogovorita zavarovalec in zavarovalnica.

Bezbedni u javnom prevozu

Obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) sprovodi se na osnovu odredaba Zakona o osiguranju, Opštih uslova za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja i Dopunskih uslova za obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja (nezgode).

Ovim osiguranjem osiguravaju se sva lica koja imaju svojstvo putnika u vozilu, i to od sledećih rizika:

• smrti nastale u vozilu usled nesrećnog slučaja - 8.000 EUR
• trajnog invaliditeta kao posledice povrede u vozilu - 16.000 EUR
• troškovi lečenja i gubitak zarade - 4.000 EUR

Ukoliko putnici u slučaju nesreće smrtno stradaju, osiguravajuće društvo nadoknađuje štetu njihovim naslednicima.


Osigurane sume su izražene evrima, a naknada iz osiguranja isplaćuje se u dinarima. Dinarska protivvrednost osigurane sume obračunava se po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan obračuna štete.


Premija za osiguranje putnika u autobusu zavisi od broja registrovanih putnika kao i da li je u pitanju gradski, međugradski ili međunarodni prevoz.


Premija osiguranja za putnike u taxi i rent-a-car vozilima za 4 putnika iznosi 1.000,00 dinara, a za 5-9 putnika 2.000,00 dinara.


Ukoliko je putnik mlađi od 14 godina, osigurana suma za slučaj smrti iznosi 50% od osigurane sume navedene u polisi osiguranja.


Obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja (ONZ)
Smrti nastale u vozilu usled nesrećnog slučaja 8.000 EUR
Trajnog invaliditeta kao posledice povrede u vozilu 16.000 EUR
Troškovi lečenja i gubitak zarade 4.000 EUR

Pogledajte i...