Obavezno osiguranje plovila

Za vlasnike čamaca sa sopstvenim pogonom snage motora preko 15kW postoji zakonska obaveza da zaključe ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju upotrebom čamca pričine trećim licima usled smrti, povrede tela ili narušavanja zdravlja.

Najniža suma osiguranja na koju može da bude ugovoreno osiguranje predviđena je zakonom i iznosi 200.000 EUR.

Osiguranje pokriva štete koje proizilaze iz zahteva za naknadu štete, shodno odredbama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, ako je pri upotrebi čamca navedenog u polisi osiguranja, odgovornošću korisnika došlo do telesne povrede, narušavanja zdravlja ili smrti trećeg lica.

Osiguravajuće pokriće važi samo za čamce koji se registruju u Republici Srbiji i to na području teritorijalnih i unutrašnjih voda Srbije.


Pogledajte i...