Bez brige na putu

ZA SIGURNIJI TRANSPORT

Kargo

Vaša roba je izložena brojnim rizicima tokom prevoza kopnom, vodom ili vazduhom. Zaštitite je adekvatnim osiguranjem.

 

BEZBEDNI NA VODI

Plovila

Nepredviđeni događaji i vremenski uslovi mogu Vam pokvariti užitak. Osigurajte se i budite bez brige.

 

ODGOVORNOST ZA PREUZETU ROBU

Zaštita drumskog prevoznika

Zaštitite se za slučaj da usled neočekivanog događaja dođe do oštećenja robe koja Vam je poverena.