Triglav podjetniški komplet

Komplet ugodnosti za majhna in mikro podjetja – do 25 % popusta.
Več

Ugodnosti

7 % popusta
Mozaik podjetnih

Za imetnike kartice Mozaik podjetnih.

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

USLOVI OSIGURANJA

Da Vaš posao ne trpi

Sa adekvatnim odabirom osiguranja, sačuvaćete vrednost svoje imovine, u slučaju da se desi nešto neočekivano.

Izaberite osiguranje koje će Vaš biznis zaštititi ukoliko dođe do požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada, izliva vode iz instalacija, poplave, zemljotresa, provalne krađe i mnogih drugih rizika.

Predstavljamo osnovne karakteristike postojećih osiguranja, a Vi odlučite koje je najbolje za Vaš posao.

Osiguranje od požara

Pokriveni rizici:

 

 • osnovni: požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad, udar osiguranikovog motornog vozila, pad letilice, manifestacije i demonstracije.

 

 • dodatni: izlivanje vode, klizanje tla, snežna lavina, udar motornog vozila koje nije u vlasništvu osiguranika, iscurenje tečnosti ili gasa (lekaža), samozapaljenje (raspadanje materije zagrevanjem), izlivanje užarene tekuće rastopljene mase.

 

Ako je tako ugovoreno, osiguranjem mogu biti obuhvaćene isključivo sledeće osnovne opasnosti: požar, udar groma, eksplozija i pad letilice.

 

Osiguranje pokriva i nestanak osiguranih stvari i troškove čišćenja, rušenja i odvoženja u vezi sa nastalim osiguranim slučajem.

Osiguranje ne pokriva posredne štete nastale zbog nastanka osiguranog slučaja (odgovornosti, gubitak zakupnine, prekida rada, kontaminacije vode i zemljišta i druge ekološke štete, umanjenja vrednosti i sličnih gubitaka).

 

Osiguranje zemljotresa

Predmet osiguranja mogu biti građevinski objekti i oprema i zalihe u vlasništvu osiguranika. Takođe se može ugovoriti pokriće prekida rada, usled ostvarenja rizika zemljotresa.

 

Osiguranje pokriva uništenje ili oštećenje osiguranih stvari nastalih zbog zemljotresa ili u uzročnoj vezi sa njim.


Osiguranje mašina od loma

Oštećenje ili uništenje mašina, uređaja i alata znači velike gubitke za firmu. Zato se osigurajte protiv ovakvih nepredviđenih troškova.

 

Predmet osiguranja su:

 • mašine, mašinski uređaji, električni uređaji i instalacije i
 • postolja, ležišta i temelji mašina, kao i punjenja električnih uređaja (npr. ulje), ako su uključeni u vrednost mašine.

Osiguranje pokriva uništenje ili oštećenje osigurane stvari usled nezgode u pogonu do koje može doći prilikom korišćenja osigurane stvari, ali i usled nespretnosti, nehata ili zle namere radnika ili nekog drugog lica.


Osiguranje provalne krađe

Predmet osiguranja su pokretnosti, zalihe robe, novca, vrednosnih papira i sl. od rizika: odnošenja, uništenja ili oštećenja, kao i šteta nastala usled obesti (vandalizma) u toku ili pri pokušaju izvršenja provalne krađe, razbojničke krađe ili razbojništva.

Novac, vrednosni papiri, čekovi, menice i druge vrednosne stvari se mogu osigurati:

 • od razbojništva za vreme prenosa ili prevoza i
 • od gubitka, odnosno uništenja u slučaju saobraćajne nezgode u toku prenosa ili prevoza.

Takođe se mogu osigurati umetnički i drugi izložbeni predmeti.

Osiguranje stakla od loma

Osiguranje pokriva štetu nastalu zbog pucanja, loma i razbijanja stakla i drugih osiguranih stvari.

Predmet osiguranja su: 

 • staklo, svetleći natpisi i reklame, slike, natpisi i ukrasi na osiguranom staklu, ploče od prirodnog i veštačkog kamena na stolovima, pultovima, policama i sl., saobraćajna ogledala i saobraćajni znakovi, razni panoi i kulturni, istorijski i nadgrobni spomenici. Pored svetlećih natpisa i reklama, osigurani su i njihovi pripadajući nezastakljeni delovi i okviri;
 • svetleće cevi i  svetleći panoi sa pripadajućom opremom ili bez nje.
Osiguranje računara

Predmet osiguranja su elektronski računari i slični uređaji sa pripadajućom opremom, pomoćne mašine i uređaji, bankomati, klimatski i energetski uređaji, instalacije i procesni računari za vođenje tehnoloških procesa za štete koje imaju za posledicu uništenje, oštećenje ili nestanak osigurane stvari.


Osiguranje pokretne tehnike

Predmet osiguranja mogu biti:

 • prenosivi instrumenti, uređaji i aparati (mehanički, hidraulički, pneumatski, električni, optički, elektronski instrumenti, laserski, ultrazvučni i  izotopski uređaji) i
 • prenosivi izvori i pretvarači energije, koji služe za napajanje osigurane prenosne tehnike ili u druge svrhe.

 

Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od oštećenja, uništenja ili nestanka osigurane stvari:

 • za vreme prevoza ili prenosa;
 • za vreme upotrebe, kao i za vreme uskladištenja, od osnovnih i dopunskih opasnosti nezgoda u pogonu;
 • kao greške u konstrukciji, materijalu i izradi;
 • usled provalne krađe i razbojništva.

 

Osiguranje objekata u izgradnji

Predmet osiguranja su:

 • objekti u izgradnji (novogradnje, dogradnje, nadgradnje, popravke i adaptacije);
 • građevinski i instalacioni materijal, kao i građevinski delovi i elektronska oprema koji su namenjeni za ugradnju isključivo u osigurani objekat;
 • oprema i pomoćni objekti koji se koriste za izgradnju građevinskog objekta.

 

Šta pokriva osiguranje

 

Osnovne opasnosti:

 • požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad, pad letelice, manifestacije i demonstracije, izliv vode, mraz, led i sneg, snežna lavina, kiša, odronjavanja i urušavanja zemljišta kao i ulegnuća tla;
 • građevinska nezgoda;
 • nespretnost, nehat i zla namera;
 • provalna krađa.

 

Dopunske opasnosti:

 • poplava, visoka voda i podzemna voda;
 • klizanje tla;
 • odgovornost izvođača radova;
 • ugovorna odgovornost izvođača radova u garantnom roku.
Osiguranje objekata u montaži

Predmet osiguranja su:

 • celokupne metalne konstrukcije sa mašinskom i elektro opremom i instalacijama;
 • pojedini delovi metalnih konstrukcija, pojedinačne mašine, delovi elektro i druge opreme, pojedinačni aparati, pojedinačne instalacije i postolja, ležišta i temelji tih uređaja, ako su uključeni u njihovu vrednost;
 • oprema i pomoćni  objekti  za  izvođenje  montažnog  objekta (pomoćne  gradnje, zidane ili drvene barake za skladištenje, radionice i radnički restorani i prenosive skele).

 

Šta pokriva osiguranje

 

Osnovne opasnosti:

 • požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad, pad letelice, manifestacije i demonstracije, izliv vode, mraz, led i sneg, snežna lavina, kiša, klizanje tla, odron i urušavanje zemljišta i ulegnuće tla;
 • montažna nezgoda;
 • nespretnost, nehat, nebriga i zla namera;
 • provalna krađa.

 

Dopunske opasnosti:

 • poplava, visoka voda i podzemna voda;
 • odgovornosti izvođača radova;
 • ugovorne odgovornosti izvođača radova u garantnom roku.
Osiguranje izlagača na sajmovima

Predmet osiguranja su stvari izlagača, koje su na izložbenim prostorima sajma, kao i ambalaža za osigurane stvari.

Osiguranje pokriva uništenje i/ili oštećenje osiguranih stvari nastalo zbog sledećih opasnosti:

 • požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad, pad letelice, manifestacija i demonstracija;
 • poplava, izlivanje vode, klizanje tla i odron zemlje, snežne lavine;
 • iscurenje tečnosti (lekaže), samozapaljenje zaliha;
 • mehanički lom;
 • nespretnost i nemar zaposlenih i drugih lica, kao i namerno i obesno delovanja trećih lica;
 • odnošenje ili oštećenje osiguranih stvari prilikom provalne krađe i pokušaj provalne krađe, razbojništva.

 

Pokrivena je odgovornost osiguranika za štete koje pretrpe treća lica, a može se ugovoriti i osiguranje loma mašina, na mašinama i uređajima koji su na sajmu u upotrebi zbog njihovog predstavljanja.

Osiguranje zaliha robe u hladnjačama

Predmet osiguranja su zalihe trgovačke ili industrijske robe, sa ambalažom ili bez nje.

Šta pokriva osiguranje

Osnovne opasnosti:

 • požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad, pad letilice, manifestacija i demonstracija;
 • provalna krađa;
 • promena uslova hlađenja.

Dopunske opasnosti:

 • poplava;
 • izlivanje vode;
 • klizanje tla;
 • snežna lavina;
 • iscurenje tečnosti  (lekaža).