Budite odgovorni

Osiguranje od odgovornosti štiti osiguranika ukoliko u okviru svog poslovanja nanese štetu trećim licima.

Osiguranje od odgovornosti proizvođača za proizvode sa nedostatkom pokriva:

štete nastale zbog greške ili nedovoljne ispravnosti proizvoda koga je osiguranik stavio u promet i za koji odgovara na osnovu  zakona;

štete nastale zbog loše izvedenih radova ili usluga na proizvodu odrađenih od strane osiguranika i usled kojih je došlo do štetnog događaja kada su usluge/radovi već bili završeni.

Njihove posledice mogu biti:

  • povrede lica - telesna povreda, oboljenje ili smrt lica i
  • oštećenje stvari - uništenje, oštećenje ili  nestanak stvari.

U pokriće je uključena i odgovornost osiguranika za štetu prouzrokovanu sastavnim delovima ili sklopovima stvari koje osiguranik ugrađuje u svoje proizvode, a izradila su ih ili dobavila druga lica.


Pogledajte i...