Kasko osiguranje vozila

Budite potpuno mirni po pitanju Vašeg vozila!
Saznajte više

Pogosta vprašanja

Plašim se da moja porodica neće moći da finansijski izdrži i izmiruje sve naše mesečne obaveze ako se meni nešto desi.

Riziko životno osiguranje je upravo namenjeno Vama gde možete osigurati svoj život i tako finansijski obezbediti svoju porodicu i skinuti sa njih eventualni teret plaćanja finansijskih obaveza.


Takav vid osiguranja je verovatno skup, a ja već imam dosta izdataka.

Program Riziko osiguranja je koncipiran upravo tako da za veoma nisku mesečnu premiju možete obezbediti visoku osiguranu sumu za slučaj smrti.


Posao mi je rizičan. Jedini zarađujem u porodici. Da li ova vrsta osiguranja može obezbediti neku vrstu finansijske sigurnosti mojoj porodici u slučaju da se meni nešto desi?

Da. Ova vrsta osiguranja služi da finansijski osigura Vašu porodicu u slučaju da se vama desi najgore.

Šta ako se povredim ili razbolim za vreme trajanja životnog osiguranja?

Uz polisu Riziko životnog osiguranja možete sklopiti dopunsko osiguranje koje će Vas štititi u slučaju nezogde ili nastanka neke od težih bolesti za vreme trajanja osiguranja.

 


Mislite na sebe i svoje najmilije

Obezbedite sebi bezbrižan život i starost i pružite sigurnost svojim najdražima.

Triglav – pravi izbor je mešovito životno osiguranje i predstavlja kombinaciju štednje i osiguranja. Namenjeno je osobama koje žele da finansijski zaštite svoje bližnje za slučaj sopstvene smrti, a sebe dodatnim osiguranjima uz štednju, u slučaju doživljenja. Ukoliko osiguranik doživi ugovoreno trajanje osiguranja, korisniku se isplaćuje osigurana suma uvećana za pripisanu dobit.

Varijante osiguranja mogu biti:

  • sa istim osiguranim sumama za doživljenje isteka osiguranja i za slučaj smrti;
  • sa dvostrukom osiguranom sumom za slučaj smrti;
  • mešovito osiguranje dva lica (ukoliko obe osobe dožive istek osiguranja, isplaćuje se osigurana suma uvećana za pripisanu dobit, a u slučaju smrti jedne od osiguranih osoba, isplaćuje se osigurana suma i osiguranje prestaje).


Triglav - pravi izbor

KO MOŽE DA SE OSIGURA I NA KOJI PERIOD?
Valuta i dinamika plaćanja premije
Popusti
Dopunska osiguranja

Sva zdrava lica od 14 do 70 godina, pri čemu se za osobe od 65 do 70 godina može zaključiti osiguranje pod posebnim uslovima, a osiguranje ističe kada osiguranik navrši 75 godina. Period osiguranja je od 5 do 25 godina.


Premija se može plaćati u evrima ili u dinarima sa valutnom klauzulom i to:

  • u ratama (mesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje), pri čemu je minimalna premija 15 evra mesečno;
  • jednokratno, pri čemu je minimalna premija 1.000 evra.


Popust je 2% za kvartalno, 3% za polugodišnje i 5% za godišnje plaćanje premije.


Kvalitet Vašeg osnovnog osiguranja možete povećati ugovaranjem dopunskih osiguranja:

  • dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (nezgode);
  • dopunsko osiguranje lica od nastupanja teških bolesti.

10 razloga za ugovaranje polise mešovitog životnog osiguranja

1 Porodična sigurnost
2 Priključenje dopunskih osiguranja
3 Lična bezbednost
4 Štednja
5 Mirovanje osiguranja
6 Kapitalizacija
7 Obnova osiguranja
8 Predujam
9 Otkup
10 Jednokratna isplata po rođenju deteta
Koliko bi bilo potrebno
mojim najmilijima?

Najčešća pitanja

Da li mi uopšte treba životno osiguranje?

Ukoliko se nalazite u nekoj od sledećih situacija, imate potrebu za životnim osiguranjem:

  1. Drugi ljudi zavise od mog prihoda
  2. Imam dugove za koje će drugi biti odgovorni u slučaju najgoreg
  3. Nemam dovoljno ušteđevine da pokrijem sve svoje obaveze


Zašto se odlučujemo za životno osiguranje?

Životno osiguranje je važno jer štiti pre svega Vašu porodicu i omogućava joj finansijsku sigurnost u slučaju najgoreg.

Hitno mi je potreban novac za renoviranje stana/popravku automobila/iznenadio bih suprugu putovanjem?

Tu je polisa Vašeg životnog osiguranja, kao Vaš najbolji prijatelj. Ne morate ići u banku i pozajmljivati od prijatelja, pozajmite od svoje polise Mešovitog životnog osiguranja. Pozajmica će Vam po isteku osiguranja biti odbijena od krajnje osigurane sume.

Kako da znam koja će mi suma biti isplaćena po isteku perioda osiguranja?

Već pri potpisivanju ponude određuje se osigurana suma koja je zagarantovana po isteku osiguranja ili ukoliko u bilo kom periodu trajanja osiguranja dođe do smrti osiguranog lica, cela osigurana suma biće isplaćena korisnicima osiguranja.


Polisa osiguranja je sigurno skupa. Da li ja to uopšte mogu da priuštim?

Program Mešovitog životnog osiguranja je upravo koncipiran tako da bude prilagođen različitim platežnim sposobnostima. Kontaktirajte našeg zastupnika osiguranja i sigurno će Vam predložiti finansijski prihvatljivu opciju za Vas.


Šta ako u nekom trenutku ostanem bez posla i bez mogućnosti da nastavim plaćanje svoje polise životnog osiguranja, ili ne izmirujem svoje obaveze na vreme? Da li onda ostajem bez uloženog novca?

Program je fleksibilan i postoji više opcija ukoliko ne budete mogli da uplaćujete svoje premije osiguranja. To će Vam najbolje objasniti naš zastupnik prodaje u direktnom razgovoru.

Da li Mešovito životno osiguranje pokriva samo smrt? Šta ako se povredim ili razbolim?

Uz program Mešovitog životnog osiguranja moguće je ugovoriti dopunska osiguranja koja pokrivaju rizik nezgode ili teže bolesti. Na taj način biste bili kompletno pokriveni svojom polisom osiguranja života.

Zašto polisa Mešovitog životnog osiguranja?

Preko polise Mešovitog životnog osiguranja imate kombinaciju osiguranja i štednje, ulažete u sopstvenu budućnost, štitite Vama drage osobe, štedite i planirate.


Koliko košta polisa Mešovitog životnog osiguranja?

Polisa Mešovitog životnog osiguranja nema fiksnu cenu, sami je određujete u skladu sa svojim mogućnostima. Mi smo tu da Vam pomognemo u izboru programa koji će zadovoljiti Vaše potrebe.

Supruga i ja se dvoumimo ko bi od nas trebao imati polisu životnog osiguranja?

Polisu bi trebao imati onaj član porodice od koga zavise ostali članovi porodice i koji donosi najviše prihoda. Kako Vi i supruga podjednako doprinosite kućnom budžetu za Vas imamo program Mešovitog životnog osiguranja dva lica.

Šta ako mi se ništa ne desi za vreme trajanja osiguranja? Šta se dešava sa uloženim novcem?

Ovaj program osiguranja Vam omogućava da nakon isteka osiguranja podignete ugovorenu osiguranu sumu u slučaju da doživite istek osiguranja i iskoristite je onako kako Vi to želite.


Dokumenti

Pogledajte i...