Kasko osiguranje vozila

Budite potpuno mirni po pitanju Vašeg vozila!
Saznajte više

Brinite o budućnosti svoje dece

Obezbedite svojim najbližima dodatnu finansijsku sigurnost u skladu sa budućim potrebama.

Sigurni koraci je stipendijsko životno osiguranje i pokazatelj je vizije roditelja koji brinu o svojoj deci i žele da im obezbede adekvatnu podršku tokom školovanja ili sredstva za otpočinjanje samostalnog života. Sami birate period u kome ćete plaćati premiju, kao i trajanje isplate stipendije.

Ovo osiguranje može biti:


  • sa jednim osiguranim licem
  • sa dva osigurana lica


Prednost osiguranja dva lica je da, u slučaju smrti jednog, obaveza plaćanja premije prestaje, a ugovorena stipendija se isplaćuje od datuma navedenog pri zaključivanju osiguranja.

Sigurni koraci

KO MOŽE DA SE OSIGURA I NA KOJI PERIOD?
VALUTA PLAĆANJA
dinamika plaćanja premije
POPUSTI

Lica starosti do do 14 do 70 godina prilikom ugovaranja polise, odnosno najviše 75 godina prilikom isteka polise, na rok od 5 – 18 godina. Isplata stipendije se vrši u periodu od 3 - 10 godina.

Premija se može plaćati u evrima ili u dinarima sa valutnom klauzulom.

Premija se može plaćati u ratama (mesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje), pri čemu minimalna premija iznosi 15 evra mesečno 

Popust je 2% za kvartalno, 3% za polugodišnje i 5% za godišnje plaćanje premije.

5 razloga za ugovaranje polise stipendijskog životnog osiguranja:

1 Porodična sigurnost
2 Štednja
3 Obnova osiguranja
4 Kapitalizacija
5 Otkup
Koliko bi bilo potrebno
mojim najmilijima?

Najčešća pitanja

Ko može biti osigurano lice a ko korisnik po ovom osiguranju?
Stipendijsko osiguranje - Triglav Osiguranje a.d.o.

Stipendijsko životno osiguranje može se zaključiti za sva zdrava lica starosti od 14 - 70 godina, s tim da ne mogu imati više od 75 godina u momentu isteka.

Stipendijsko osiguranje - Triglav Osiguranje a.d.o.

Korisnik osiguranja može biti dete koje je u rodbinskim odnosima sa ugovaračem osiguranja i koje nema više od 18 godina starosti u trenutku zaključenja ugovora o osiguranju.Na koji rok se osiguranje može zaključiti?

Rok za zaključivanje osiguranja iznosi od 5 do 18 godina. Isplata stipendija je u roku od 3 do 10 godina. 

Koja je prednost uzajamnog stipendijskog životnog osiguranja?
Stipendijsko osiguranje - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prednost uzajamnog stipendijskog životnog osiguranja, odnosno stipendijskog životnog osiguranja dva lica, je da u slučaju smrti jednog, obaveza plaćanja premije prestaje, a ugovorena stipendija će se isplaćivati od datuma navedenog pri zaključivanju Ugovora o stipendijskom životnom osiguranju.


Kome je potreban ovaj vid osiguranja?

Ukoliko imate decu, planirate osnivanje porodice i želite da obezbedite deci dodatni prihod tokom školovanja, ovaj program je upravo za Vas. Vaše dete će na mesečnom nivou primati ugovorenu sumu novca za vreme studija, u periodu koji Vi odaberete.


Šta ako mi se nešto desi za vreme trajanja osiguranja, a moje dete ne bude u mogućnosti da nastavi sa plaćanjem?

Ukoliko se Vama nešto desi za vreme trajanja osiguranja, Vaša deca nisu u obavezi da nastave plaćanje. Po isteku osiguranja primaće isti onaj novac koji ste ugovorili sklapanjem polise.


Šta ako mi se u međuvremenu prioriteti promene i bude mi potreban novac odjednom a ne na mesečnom nivou?

Nakon isplate prve rate stipendije moguće je dogovoriti isplatu ostatka novca u celosti.


Samohrani sam roditelj. Da li mogu da ugovorim životno osiguranje gde bi isključivo moje dete primilo novac po sticanju punoletstva?

Da. Ugovaranjem stipendijskog životnog osiguranja do isteka 18.god Vašeg deteta omogućavate mu konstantan mesečni prihod.


Iznos koji mogu da odvajam za osiguranje nije veliki, a školovanje je skupo.

Preusmerite sredstva koja svakodnevno, Vi ili Vaši najbliži, trošite na dečije igračke i poklone na ulaganje u njegovu budućnost. Dete će Vam sigurno biti zahvalno kad poraste.

Dokumenti

USLOVI OSIGURANJA

Pogledajte i...