5 razlogov za sklenitev.

1 Svojim najdražima obezbeđujete finansijsku sigurnost u slučaju najgoreg.
2 Štitite sebe kao dužnika, drugu osobu ili oboje odjednom.
3 Premije su pristupačne jer osiguranje ne uključuje štednu komponentu.
4 Osigurane sume su tokom trajanja osiguranja sve niže.
5 Možete da izaberete između plaćanja premije u ratama ili plaćanja premije u jednokratnom iznosu.
6 Ugovoreno osiguranje života korisnika kredita doprinosi boljim uslovima prilikom apliciranja za kredit u banci.

Dokumenti

USLOVI OSIGURANJA

Bezbrižan dom je životno osiguranje korisnika kredita.

Ugovaranjem polise životnog osiguranja korisnika kredita obezbeđujete finansijsku sigurnost za svoje najbliže.

Osiguranje se ugovara u kombinaciji sa kreditom iz banke, a Vaši voljeni biće zaštićeni u slučaju Vaše smrti, jer će kredit biti izmiren iz osigurane sume. Životno osiguranje korisnika kredita može se ugovoriti sa osiguranjem jednog ili dva lica.

Bežbrižan dom

Valuta I dinamika plaćanja premije
Ko može da se osigura?
Osigurana suma
Popusti
Trajanje osiguranja

Premija se može plaćati u evrima ili u dinarima sa valutnom klauzulom i to:

  • u ratama (mesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje), pri čemu je minimalna mesečna premija osnovnog osiguranja 4 evra;
  • jednokratno, pri čemu je minimalna premija osnovnog osiguranja 150 evra.


Sva zdrava lica, korisnici kredita u banci, od navršenih 18 do 65 godina života, s tim da osiguranje ističe kada osiguranik navrši 75 godina.

Osigurana suma se utvrđuje tako da je jednaka ili veća od odobrenog kredita.


Popust je 2% za kvartalno, 3% za polugodišnje i 5% za godišnje plaćanje premije.

Trajanje osiguranja se poklapa sa periodom otplate kredita, od 2 do 30 godina, kod jednokratnog plaćanja premije, a za plaćanje premije u ratama, od 5 do 30 godina.

6 razloga zašto da ugovorite polisu životnog osiguranja korisnika kredita:

1 Svojim najdražima obezbeđujete finansijsku sigurnost u slučaju najgoreg.
2 Štitite sebe kao dužnika, drugu osobu ili oboje odjednom.
3 Premije su pristupačne jer osiguranje ne uključuje štednu komponentu.
4 Osigurane sume su tokom trajanja osiguranja sve niže.
5 Možete da izaberete između plaćanja premije u ratama ili plaćanja premije u jednokratnom iznosu.
6 Ugovoreno osiguranje života korisnika kredita doprinosi boljim uslovima prilikom apliciranja za kredit u banci.

Najčešća pitanja

Podižem stambeni kredit. Da li imate polisu osiguranja za mene?

Da, imamo, za Vas je životno osiguranje korisnika kredita.


Koja je prednost ovog osiguranja u poredjenju sa riziko osiguranjem?

Najveća prednost što se premija plaća samo 85% , a pokriven je ceo ugovoreni period osiguranja.


Da li je potreban lekarski pregled?

Ne uvek, zavisi od godina osiguranog lica i iznosa kredita.

Šta mi je sve potrebno od dokumentacije za ugovaranje ove polise osiguranja?

Potrebna Vam je lična karta, ugovor o kreditu i anuitetni plan otplate kredita.


Da li je samo banka korisnik po ovoj polisi?

Ne, pored banke  Vi određujete drugog korisnika.


Pogledajte i...