Pogosta vprašanja

Komu je zavarovanje namenjeno?

Skupinsko življenjsko zavarovanje limitojemalcev je namenjeno osebam v starosti 18 do 70 let, ki imajo pri Abanki d.d. osebni račun za katerega je odobren izredni limit ter se želijo zavarovati za primer smrti, da neodplačane obveznosti ne bodo bremenile njihovih najbližjih.

Kdo je lahko upravičenec za izplačilo zavarovalne vsote?

Do izplačila v višini neodplačanega izrednega limita je upravičenec banka. V primeru pozitivne razlike med zavarovalno vsoto in višino neodplačanega izrednega limita, se ta nakaže upravičencu, določenem na ponudbi.

Koliko časa lahko traja zavarovanje?

Zavarovalna doba se ujema z dobo, določeno na bančni pogodbi, ki ureja izredni limit. Zavarovanje se lahko sklene za takšno zavarovalno dobo, da zavarovana oseba ob izteku zavarovanja ni starejša od 71 let.

Živimo život misleći na sebe, ali i na osobe do kojih nam je stalo.

Sigurna budućnost je osiguranje života za slučaj doživljenja i namenjeno je prvenstveno starijim osobama, nudi vid sigurnosti i zaštite u teškim trenucima i ima komponentu štednje.

Pri isteku osiguranja ili u slučaju smrti usled nezgode, isplaćuje se ugovorena osigurana suma. U slučaju prirodne smrti, isplaćuje se do tada uplaćeni novac.

Detaljnije o osiguranju Sigurna budućnost

KO MOŽE DA SE OSIGURA I NA KOJI PERIOD?
DOPUNSKA OSIGURANJA
VALUTA I DINAMIKA PLAĆANJA PREMIJE
POPUSTI

Lica starosti od 14 do 75 godina, s tim da ne mogu imati više od 85 godina u momentu isteka osiguranja. Trajanje osiguranja može biti od 5 do 25 godina.

Uz osnovno osiguranje moguće je ugovoriti i dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (nezgode).

Premija se može plaćati u evrima ili u dinarima sa valutnom klauzulom.

Premija se može plaćati :

  • u ratama (mesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje), pri čemu minimalna premija iznosi 15 evra mesečno.

Popust je 2% za kvartalno, 3% za polugodišnje i 5% za godišnje plaćanje premije.

7 razloga zbog kojih bi trebalo da se odlučite za osiguranje života za slučaj doživljenja:

1 Porodična sigurnost
2 Štednja
3 Mogućnost dodavanja dopunskog osiguranja
4 Kapitalizacija
5 Obnova osiguranja
6 Otkup
7 Predujam
Koliko bi bilo potrebno
mojim najmilijima?

Najčešća pitanja

Već sam u godinama i nisam baš dobrog zdravstvenog stanja. Da li mogu da se osiguram?

Za Vas postoji Osiguranje za slučaj doživljenja. Ovaj program mogu zaključiti i starija lica, kao i lica narušenog zdravstvenog stanja.


Da li mogu preko neke vrste osiguranja obezbediti sebi dodatne prihode u starosti?

Da. Ovaj vid osiguranja omogućava da po isteku polise steknete pravo na dodatne mesečne prihode.

Čime je obezbeđena moja porodica u slučaju moje smrti kod ovog vida osiguranja?

Za slučaj prirodne smrti u visini do tada uloženih sredstava, a za slučaj smrti usled nezgode u visini ugovorene osigurane sume.


Imam dodatni priliv novca jednom godišnje. Da li mogu odjednom uplatiti više rata ili moram plaćati mesečno?

Naravno. Ukoliko Vam je lakše da plaćate godišnje, polugodišnje ili tromesečno, stičete čak pravo i na određene popuste prilikom uplate premije osiguranja.

Šta ako nastupi smrt u periodu isplate rente?

Sve zaostale rente primiće Vaši naslednici.

Dokumenti

USLOVI OSIGURANJA

Pogledajte i...