Kasko osiguranje vozila

Budite potpuno mirni po pitanju Vašeg vozila!
Saznajte više

Pogosta vprašanja

Podižem stambeni kredit. Da li imate polisu osiguranja za mene?

Da, imamo, za Vas je životno osiguranje korisnika kredita.


Koja je prednost ovog osiguranja u poredjenju sa riziko osiguranjem?

Najveća prednost što se premija plaća samo 85% , a pokriven je ceo ugovoreni period osiguranja.


Da li je potreban lekarski pregled?

Ne uvek, zavisi od godina osiguranog lica i iznosa kredita.

Šta mi je sve potrebno od dokumentacije za ugovaranje ove polise osiguranja?

Potrebna Vam je lična karta, ugovor o kreditu i anuitetni plan otplate kredita.


Da li je samo banka korisnik po ovoj polisi?

Ne, pored banke  Vi određujete drugog korisnika.


Šta ako se ozbiljno razbolite...

Obezbedite sebi i svojim voljenima finansijsku sigurnost za slučaj da teško obolite.

Nesposobnost za rad i duže odsustvovanje sa posla rezultiraju nižim prihodima. Osigurajte se i omogućite sebi i svojim najbližima dodatni izvor finansija koji će Vam olakšati da pokrijete svakodnevne izdatke, obezbediti Vam bolji i brži tretman i dati Vam priliku da životni prostor prilagodite svojim potrebama, ako bude neophodno. 

 

Lista od 23 teške bolesti i povrede pokrivene osiguranjem, u slučaju prvog pojavljivanja:
  

 • rak
 • moždani udar
 • otkazivanje rada bubrega
 • presađivanje vitalnih organa
 • paraliza
 • multipla skleroza
 • alchajmerova bolest (pre navršenih 60 godina)
 • parkinsonova bolest (pre navršenih 60 godina)
 • akutni virusni encefalitis, koji prouzrokuje perzistentne simptome
 • zamena srčanih zalizaka
 • operacija koronarnih arterija
 • operacija zbog bolesti aorte
 • aplastična anemija sa teškim oblikom otkazivanja koštane srži
 • bakterijski meningitis, koji prouzrokuje perzistentne simptome
 • benigni tumor mozga
 • koma, koja prouzrokuje perzistentne simptome
 • trajna i nepopravljiva gluhost
 • gubitak ekstremiteta
 • trajni i nepopravljivi gubitak govora
 • teška povreda glave, koja prouzrokuje trajni gubitak fizičke sposobnosti
 • opekotine trećeg stepena, koje pokrivaju 20% površine tela
 • nepopravljiv potpuni gubitak vida
   

Uz dopunsko osiguranje od nastupanja teških bolesti i povreda obezbeđeno je i osiguravajuće pokriće za decu osiguranika starosti od 3 do navršenih 18 godina.

 

Lista od 20 teških bolesti i povreda za decu osiguranika:
 

 • rak
 • otkazivanje bubrega (krajnji stadijum bolesti bubrega)
 • gubitak vida
 • zamena srčanog zaliska
 • presađivanje glavnih organa
 • paraliza
 • aplastična anemija
 • benigni tumor mozga
 • koma
 • gubitak sluha
 • teške opekotine
 • dečija paraliza (oliomijelitis)
 • od insulina zavisna šećerna bolest (diabetes melitus tipa I)
 • sistemski oblik juvenilnog hroničnog artritisa ('Stillova bolest')
 • bakterijski meningitis
 • teška povreda glave
 • encefalitis
 • primarna (idiopatska) kardiomiopatija
 • apalični sindrom (vegetativno stanje)
 • gubitak ekstremiteta


Licima koje imaju ugovoreno dopunsko osiguranja od nastupanja teških bolesti i povreda, osiguravač jednom godišnje omogućava dobijanje drugog lekarskog mišljenja (MSO).

U slučaju prvog pojavljivanja oboljenja od jedne od teških bolesti ili povreda osiguravač isplaćuje korisniku osiguranu sumu, osim ukoliko osigurano lice umre u toku prvog meseca nakon ispunjenja tih uslova. Osigurana suma tokom celog trajanja osiguranja je konstantna.


 O osiguranju

Ko može da se osigura

Dopunskim osiguranjem od nastupanja teških bolesti i povreda moguće je da se osiguraju lica starosti do 18 do 55 godina prilikom zaključenja ponude odnosno sa najviše 65 godina na isteku osiguranja. 


Koliko bi bilo potrebno
mojim najmilijima?

Najčešća pitanja

Nažalost, oba roditelja su mi umrla rano od neizlečive bolesti, plašim se da neću imati dovoljno sredstava za lečenje ukoliko se i ja razbolim.

Uz Mešovito životno osiguranje ili Riziko životno osiguranje Vama možemo ponuditi dopunsko osiguranje od nastupanja teških bolesti.


Kako da znam koje bolesti su obuhvaćene ovim dopunskim osiguranjem?

Ovim dopunskim osiguranjem osigurani ste od nastupanja jedne od 23 teške bolesti koje su definisane na startu i čiji spisak imate u uslovima osiguranja.

Da li ovo dopunsko osiguranje mora biti ugovoreno za ceo period trajanja osnovnog osiguranja?

Ne, vi sami određujete period na koji ćete sklopiti ovu vrstu dopunskog osiguranja a minimalni period je godinu dana.


Pored osiguranja od težih bolesti, da li ovo dopunsko osiguranje ima još neku pogodnost?

Da, može se tražiti drugo lekarsko mišljenje od svetski renomiranih medicinskih institucija. Takođe, i vaše dete starosti od 3 do 18 godina je osigurano od pojave jedne od 20 težih bolesti.


Šta podrazumeva drugo lekarsko mišljenje?

Drugo lekarsko mišljenje omogućava klijentu dodatne informacije o dijagnozi i toku lečenja bolesti kod neke od renomiranih svetskih medicinskih ustanova. Ne uključuje fizički pregled osigurane osobe, moguće lečenje bolesti ili drugačiju obradu osigurane osobe od strane odabrane zdravstvene ustanove.


Pogledajte i...