Kasko osiguranje vozila

Budite potpuno mirni po pitanju Vašeg vozila!
Saznajte više

Pogosta vprašanja

test
Asistenca
ASISTENCA?

yes

Vodite računa o najmilijima

Pobrinite se da Vaši voljeni budu obezbeđeni za slučaj da Vas ne bude.

Miran san je riziko životno osiguranje i predstavlja osiguranje za slučaj smrti osiguranika, koje služi da zaštiti članove porodice, partnere ili bližnje osobe. Na taj način oni bi se lakše suočili sa novonastalim finansijskim izazovima, kao što su plaćanje kredita, tekući troškovi, školovanje dece i sl.

O riziko životnom osiguranju

Ko može da se osigura i na koji period?
Valuta i dinamika plaćanja premije
POPUSTI
Dopunska osiguranja

Ovo osiguranje mogu zaključiti lica starosti do 18 do 65 godina tako da imaju najviše 75 godina prilikom isteka osiguranja.
Period osiguranja je do 1 do 20 godina.

Premija se može plaćati u evrima ili u dinarima sa valutnom klauzulom i to:

  • u ratama (mesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje), pri čemu je minimalna premija 3 evra ili osigurana suma minimum 10.000 evra;
  • jednokratno, pri čemu je minimalna premija 200 evra ili osigurana suma najmanje od 10.000 evra.Popust je 2% za kvartalno, 3% za polugodišnje i 5% za godišnje plaćanje premije.

Kvalitet Vašeg osnovnog osiguranja možete povećati ugovaranjem dopunskih osiguranja:


5 razloga zašto da ugovorite polisu riziko životnog osiguranja:

1 Porodična sigurnost;
2 Lična bezbednost;
3 Povećanje osigurane sume;
4 Priključenje dopunskih osiguranja;
5 Niska premija osiguranja.
Koliko bi bilo potrebno
mojim najmilijima?
Više

Najčešća pitanja

Plašim se da moja porodica neće moći da finansijski izdrži i izmiruje sve naše mesečne obaveze ako se meni nešto desi.

Riziko životno osiguranje je upravo namenjeno Vama gde možete osigurati svoj život i tako finansijski obezbediti svoju porodicu i skinuti sa njih eventualni teret plaćanja finansijskih obaveza.


Takav vid osiguranja je verovatno skup, a ja već imam dosta izdataka.

Program Riziko osiguranja je koncipiran upravo tako da za veoma nisku mesečnu premiju možete obezbediti visoku osiguranu sumu za slučaj smrti.


Posao mi je rizičan. Jedini zarađujem u porodici. Da li ova vrsta osiguranja može obezbediti neku vrstu finansijske sigurnosti mojoj porodici u slučaju da se meni nešto desi?

Da. Ova vrsta osiguranja služi da finansijski osigura Vašu porodicu u slučaju da se vama desi najgore.

Šta ako se povredim ili razbolim za vreme trajanja životnog osiguranja?

Uz polisu Riziko životnog osiguranja možete sklopiti dopunsko osiguranje koje će Vas štititi u slučaju nezogde ili nastanka neke od težih bolesti za vreme trajanja osiguranja.

 


Dokumenti

USLOVI OSIGURANJA

Pogledajte i...