Osiguranje plovila

Tokom plovidbe mogu Vas zadesiti nepredviđeni događaji i loši vremenski uslovi. Zato odaberite odgovarajuće osiguranje i ne brinite.

Važno je da budete osigurani, ako nanesete štetu trećim licima. A ne zaboravite ni da se zaštitite za slučaj bilo kakvih oštećenja na Vašem plovilu. Tako bez brige možete krenuti u susret prelepim iskustvima.