Osiguranje od automobilske odgovornosti
PAMETAN IZBOR
Osiguranje od automobilske odgovornosti je obavezno i mora da ga ima svako registrovano vozilo.
Kasko osiguranje
PUNA ZAŠTITA AUTOMOBILA
Puno kasko osiguranje obuhvata pokriće šteta nastalih usled uništenja, oštećenja ili krađe Vašeg motornog vozila.
Delimično kasko osiguranje
SIGURNOST PRE SVEGA
Za dodatnu sigurnost Vašeg vozila.
Pomoc na putu
KADA VAM JE POTREBNA ASISTENCIJA
Mi ćemo Vam pomoći. Pored finansijske sigurnosti, polisa osiguranja automobilske asistencije Vam omogućava besplatnu pomoć.
Osiguranje automobilske nezgode
VOZITE BEZBRIŽNO
Budite spremni za svaki izazov na putu.

Osiguranje vozila za sve nepredviđene situacije

Uživajte u bezbrižnoj vožnji!

Odaberite osiguranje koje će Vam omogućiti da, u slučaju nezgode, deo finansijskog tereta ponese osiguravajuća kuća.

  • Autoodgovornost - Ukoliko upotrebom motornog vozila prouzrokujete štetuimovine trećim licima ili ih dovedete do telesnih povreda, narušenog zdravlja ili smrti, materijalnu i nematerijalnu štetu oštećenoj strani nadoknađuje osiguravajuća kuća.
  • Kasko osiguranje - Puno kasko osiguranje obuhvata pokriće šteta nastalih usled uništenja, oštećenja ili krađe Vašeg motornog vozila.
  • Delimični auto-kasko - Delimično kasko osiguranje zaključuje se na period od jedne godine ili kraće, uz uslov da se istek osiguranja poklapa sa istekom osiguranja od auto-odgovornosti zaključenog kod Triglav osiguranja a.d.o. i ne odnosi se na krovna stakla, stakla svetlećih tela i ogledala.
  • Pomoć na putu - Pored finansijske sigurnosti, polisa osiguranja automobilske asistencije Vam omogućava besplatnu pomoć. Dostupni smo 24 sata za Vas, Vaše saputnike i vozilo, i na putu i kod kuće, u Republici Srbiji i u zemljama Evrope u geografskom smislu.
  • Osiguranje od nezgode - Ublažite posledice automobilske nezgode tako što ćete ugovoriti osiguranje vozača i putnika od rizika smrti nastale u vozilu usled nesrećnog slučaja i trajnog invaliditeta kao posledice povrede u vozilu.