Ugodnosti

Do 5 % popusta
na stalnost

Za vse, ki imate pri nas vozilo zavarovano več zaporednih let.

Mini kasko osiguranje

Zavarujte svoje vozilo skupaj z dodatnimi akcijskimi zavarovanji in prejeli boste številne ugodnosti.

Osiguranje od nezgode

Popust na vsa avtomobilska zavarovanja.

Pogosta vprašanja

Kaj so težje poškodbe?

To so poškodbe, ki zavarovancu pustijo trajno invalidnost. V Tabeli težjih poškodb so odstotki nadomestila za posamezno poškodbo eksplicitno določeni – za ugotovitev stopnje invalidnosti in s tem višine izplačila ni potrebno opraviti zdravniškega pregleda pri zdravniku. Nadomestilo po Tabeli težjih poškodb se izplača na osnovi zdravniškega izvida iz katerega je razvidna poškodba oziroma diagnoza. To izplačilo se lahko izvede že v času, ko zdravljenje še ni zaključeno.

Katere so bistvene prednosti zavarovanja?

Zavarovanje je pregledno in enostavno:

  • v Tabeli težjih poškodb in Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in poškodb mehkih tkiv je višina nadomestila za posamezno poškodbo v naprej določena in zavarovanec bo lahko ob nezgodi že sam okvirno predvidel, kolikšna bo višina izplačila ob določeni poškodbi;
  • za rešitev zavarovalnega primera ni potrebno pridobiti veliko zdravstvene in ostale dokumentacije, npr. potrdila o upravičeni zadržanosti od dela. Prehodna nesposobnost za delo namreč ni pogoj za izplačilo zavarovalnine;
  • izplačilo se lahko izvede hitro – lahko že na osnovi prvega izvida, iz katerega je razvidna diagnoza oziroma poškodba. Za izplačilo ni potrebno čakati zaključka zdravljenja;
  • za ugotavljanje višine nadomestila zdravniški pregledi zavarovancev niso potrebni.
Na podlagi česa se določi višina zavarovalnine?

Zavarovalnina se določi na podlagi predložene zdravstvene dokumentacije. V večini primerov zadostuje že prvi izvid iz katerega je razvidna diagnoza oziroma poškodba. V teh primerih za izplačilo zavarovalnine ni potrebno čakati zaključka zdravljenja.

Kasko osiguranje vozila

Budite potpuno mirni po pitanju Vašeg vozila!
Saznajte više

Svi u vozilu treba da budu sigurni.

Ublažite posledice automobilske nezgode.

Ublažite posledice automobilske nezgode tako što ćete ugovoriti osiguranje vozača i putnika od sledećih rizika:

•smrti nastale u vozilu usled nesrećnog slučaja i 

•trajnog invaliditeta kao posledice povrede u vozilu. 

Ukoliko vozač ili putnici u slučaju nesreće smrtno stradaju, osiguravajuće društvo štetu će nadoknaditi njihovim naslednicima. 

Prilikom zaključivanja ili obnavljanja polise osiguranja vozača i putnika od nezgode, osiguranik mora da ima zaključenu važeću polisu osiguranja od autoodgovornosti kod Triglav osiguranja, a uz nju je moguće zaključiti i delimično kasko osiguranje.

 

Pogledajte i...