Nezgoda i lična zaštita

Osigurajte se kako biste sebi i svojim najmilijima osigurali sigurniji život.

Nesrećnim slučajem smatra se svaki iznenadni, nepredviđen i od volje osiguranika nezavisan događaj, koji delujući uglavnom spolja i naglo na osiguranikovo telo ima za posledicu njegovu smrt, trajni invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad, smeštaj i lečenje u bolnici ili nastanak troškova lečenja.

start portlet menu bar

section_columns_section_columns_copy_1

Display portlet menu
end portlet menu bar