Kasko osiguranje vozila

Budite potpuno mirni po pitanju Vašeg vozila!
Saznajte više

Pogosta vprašanja

Podižem stambeni kredit. Da li imate polisu osiguranja za mene?

Da, imamo, za Vas je životno osiguranje korisnika kredita.


Koja je prednost ovog osiguranja u poredjenju sa riziko osiguranjem?

Najveća prednost što se premija plaća samo 85% , a pokriven je ceo ugovoreni period osiguranja.


Da li je potreban lekarski pregled?

Ne uvek, zavisi od godina osiguranog lica i iznosa kredita.

Šta mi je sve potrebno od dokumentacije za ugovaranje ove polise osiguranja?

Potrebna Vam je lična karta, ugovor o kreditu i anuitetni plan otplate kredita.


Da li je samo banka korisnik po ovoj polisi?

Ne, pored banke  Vi određujete drugog korisnika.


Šta ako se ozbiljno razbolite...

Obezbedite sebi i svojim voljenima finansijsku sigurnost za slučaj da teško obolite.

Nesposobnost za rad i duže odsustvovanje sa posla rezultiraju nižim prihodima. Osigurajte se i omogućite sebi i svojim najbližima dodatni izvor finansija koji će Vam olakšati da pokrijete svakodnevne izdatke, obezbediti Vam bolji i brži tretman i dati Vam priliku da životni prostor prilagodite svojim potrebama, ako bude neophodno.

Dopunsko osiguranje lica od teških bolesti može se ugovoriti kroz osnovni i prošireni paket. 

Lista od 9 teških bolesti pokrivene osnovnim paketom ovog dopunskog osiguranja, u slučaju prvog pojavljivanja:

1/ Rak
2/ Infarkt srca
3/ Moždani udar
4/ Operacija koronarnih arterija (»bypass«)
5/ Alchajmerova bolest (pre starosti od 70 godina)
6/ Parkinsonova bolest (pre starosti od 70 godina)
7/ Multipla skleroza
8/ Hronična bolest pluća
9/ Težak reumatoidni artritis
 

Lista od 22 teške bolesti pokrivene proširenim paketom osiguranja, u slučaju prvog pojavljivanja:

1/ Rak
2/ Infarkt srca
3/ Moždani udar
4/ Operacija koronarnih arterija (»bypass«)
5/ Alchajmerova bolest (pre starosti od 70 godina)
6/ Parkinsonova bolest (pre starosti od 70 godina)
7/ Multipla skleroza
8/ Hronična bolest pluća
9/ Težak reumatoidni artritis
10/ Otkazivanje bubrežne funkcije
11/ Presađivanje glavnih organa
12/ Paraliza ekstremiteta
13/ Akutni virusni encefalitis koji prouzrokuje trajne simptome
14/ Zamena srčanih zalistaka
15/ Operacija zbog bolesti aorte
16/ Aplastična anemija
17/ Bakterijski meningitis koji prouzrokuje trajne simptome
18/ Benigni moždani tumor
19/ Koma koja prouzrokuje trajne simptome
20/ Trajna i nepopravljiva gluvoća
21/ Trajan i nepopravljiv (gubitak) sposobnosti govora
22/ Obiman gubitak vida


U okviru proširenog paketa dopunskog osiguranja lica od nastupanja teških bolesti obezbeđeno je i osiguravajuće pokriće za decu osiguranika starosti od 3 do navršenih 18 godina.

 

Lista od 19 teških bolesti za decu osiguranika:

1/ Rak
2/ Otkazivanje bubrega (konačni stadijum bolesti bubrega)
3/ Slepoća (gubitak vida)
4/ Zamena srčanog zaliska
5/ Presađivanje glavnih organa
6/ Paraliza (ukočenost)
7/ Aplastična anemija
8/ Benigni moždani tumor
9/ Koma
10/ Gluvost (gubitak sluha)
11/ Teške opekotine
12/ Od insulina zavisna šećerna bolest (diabetes melitus, tip I)
13/ Sistemski oblik juvenilnog hroničnog artritisa (Stillova bolest)
14/ Bakterijski meningitis
15/ Teška povreda glave
16/ Encefalitis
17/ Primarna (idiopatska) kardiomiopatija
18/ Apalični sindrom (vegetativno stanje)
19/ Gubitak ekstremiteta

Licima koje imaju ugovoren proširen paket dopunskog osiguranja lica od nastupanja teških bolesti i povreda, osiguravač omogućava dobijanje drugog lekarskog mišljenja (MSO) i genetsku analizu Triglav DNK za decu osiguranika .


 O osiguranju

Ko može da se osigura?

Dopunskim osiguranjem od nastupanja teških bolesti i povreda moguće je da se osiguraju lica starosti do 18 do 65 godina prilikom zaključenja ponude odnosno sa najviše 75 godina na isteku osiguranja.


Koliko bi bilo potrebno
mojim najmilijima?

Najčešća pitanja

Nažalost, oba roditelja su mi umrla rano od neizlečive bolesti, plašim se da neću imati dovoljno sredstava za lečenje ukoliko se i ja razbolim.

Uz Mešovito životno osiguranje ili Riziko životno osiguranje Vama možemo ponuditi dopunsko osiguranje lica od nastupanja teških bolesti.

Kako da znam koje bolesti su obuhvaćene ovim dopunskim osiguranjem?

Ukoliko ugovorite osnovni paket u okviru ovog dopunskog osiguranja osigurani ste od nastupanja jedne od 9 teških bolesti a ukoliko ugovorite prošireni paket, osigurani ste od 22 teške bolesti. Spisak teških bolesti od kojih ste osigurani, definisane su na startu i nalazi se u uslovima osiguranja.

Da li ovo dopunsko osiguranje mora biti ugovoreno za ceo period trajanja osnovnog osiguranja?

Ne, vi sami određujete period na koji ćete ugovoriti ovu vrstu dopunskog osiguranja a minimalni period je godinu dana.

Pored osiguranja od težih bolesti, da li ovo dopunsko osiguranje ima još neku pogodnost?

Da, ukoliko ugovorite prošireni paket može se tražiti drugo lekarsko mišljenje od svetski renomiranih medicinskih institucija i možete iskoristiti mogućnost genetske analize Triglav DNK za vašu decu. Takođe, vaše dete starosti od 3 do 18 godina je osigurano od pojave jedne od 19 teških bolesti.

Šta podrazumeva drugo lekarsko mišljenje?

Drugo lekarsko mišljenje omogućava klijentu dodatne informacije o dijagnozi i toku lečenja bolesti kod neke od renomiranih svetskih medicinskih ustanova. Ne uključuje fizički pregled osigurane osobe, moguće lečenje bolesti ili drugačiju obradu osigurane osobe od strane odabrane zdravstvene ustanove.

Šta podrazumeva genetska analiza Triglav DNK?

Ukoliko je ugovoren prošireni paket u okviru ovog dopunskog osiguranja i ako je izvršena isplata osigurane sume (delimična ili puna) na ime nastanka jedne od teških bolesti koje su navedene u uslovima osiguranja, za decu tog Osiguranika je omogućena refundacija dela troška za izvršenu genetsku analizu Triglav DNK u mreži Triglav partnera.

Pogledajte i...