Kasko osiguranje vozila

Budite potpuno mirni po pitanju Vašeg vozila!
Saznajte više

Ugodnosti

Popust za
novo zavarovanje

15 % popusta na novo zavarovanje govedi ter gospodarskih živali in konjev.

Do 10 % popusta
na stalnost

Za vse, ki imate pri nas zavarovanje sklenjeno več zaporednih let.

15 % popusta za mlade prevzemnike kmetij

Za vse, ki imate veljaven status mladega prevzemnika kmetije.

Popust za
organizirane skupine

Za člane organiziranih skupin (registrirana kmetijska združenja, zadruge, društva, klubi ...) se lahko prizna popust v višini do 10 %.

30 % sofinanciranja premije s strani države

Za zavarovanje govedi ter gospodarskih živali in konjev.

Plačilo premije
na obroke

Plačilo premije lahko razporedite na več mesečnih obrokov.

10 % popusta
na preteklo
brezškodno dogajanje

Za zavarovance, ki v preteklem letu niste imeli škodnih dogodkov.

Pogosta vprašanja

Ali to zavarovanje krije tudi nevarnosti raznih obolenj živali?

Da, zavarovanje krije tudi nevarnosti obolenj:

  • vimen,
  • dihal in prebavnega trakta,
  • presnovnih motenj in
  • plodnostnih motenj.
Imam visoko produktivno čredo molznic, starih nad 2 leti. Kakšna je premija za primer pogina živali zaradi nezgode ter posledičnega izpada mleka?
Zavarovanje črede govejih živali v visoko intenzivni reji: Zavarovalna vsota živali Letna zavarovalna premijai po glavi živali
nezgodno zavarovanje govedi 800 EUR 8,68 EUR
klasično zavarovanje govedi 800 EUR 69,44 EUR
Dodatno zavarovanje izpada mlečne proizvodnje črede plemenskih krav s povprečno mlečnostjo nad 5.000 litrov mleka na laktacijo Zavarovalna vsota Letna zavarovalna premijai po glavi živali

270 EUR 13,02 EUR
Katere nezgode se utegnejo pripetiti pri vzreji domačih živali?

Kljub marljivi in skrbni vzreji živali lahko pride do nezgod kot so:

  • zlom križa oziroma medeničnega obroča,
  • zlom nog na paši oziroma stojišču,
  • zadušitve zaradi zadrgnjenja pri privezu,
  • utopitve,
  • udara strele,
  • padca v prepad na planšarskih travnikih.
Želel bi zavarovati 15 govejih pitancev za primer nevarnosti pogina oziroma usmrtitve v sili. Kakšna bi bila premija?

Če npr. upoštevamo višino zavarovalne vsote za moško ali žensko žival 900 EUR, letna zavarovalna premijai na žival znaša 24,74 EUR.

Uberite plodove svog rada

Osiguranje useva i plodova     

ZATO ŠTO JE PRIRODA NEPREDVIDIVA                               

Budite sigurni tokom čitave sezone – od setve do žetve.


Osiguranje životinja

ZA BRIŽAN ODNOS PREMA ŽIVOTINJAMA

Zaštitite se za slučaj bolesti, povreda ili uginuća Vaših životinja.