Kasko osiguranje vozila

Budite potpuno mirni po pitanju Vašeg vozila!
Saznajte više

Pogosta vprašanja

Nažalost, oba roditelja su mi umrla rano od neizlečive bolesti, plašim se da neću imati dovoljno sredstava za lečenje ukoliko se i ja razbolim.

Uz Mešovito životno osiguranje ili Riziko životno osiguranje Vama možemo ponuditi dopunsko osiguranje lica od nastupanja teških bolesti.

Kako da znam koje bolesti su obuhvaćene ovim dopunskim osiguranjem?

Ukoliko ugovorite osnovni paket u okviru ovog dopunskog osiguranja osigurani ste od nastupanja jedne od 9 teških bolesti a ukoliko ugovorite prošireni paket, osigurani ste od 22 teške bolesti. Spisak teških bolesti od kojih ste osigurani, definisane su na startu i nalazi se u uslovima osiguranja.

Da li ovo dopunsko osiguranje mora biti ugovoreno za ceo period trajanja osnovnog osiguranja?

Ne, vi sami određujete period na koji ćete ugovoriti ovu vrstu dopunskog osiguranja a minimalni period je godinu dana.

Pored osiguranja od težih bolesti, da li ovo dopunsko osiguranje ima još neku pogodnost?

Da, ukoliko ugovorite prošireni paket može se tražiti drugo lekarsko mišljenje od svetski renomiranih medicinskih institucija i možete iskoristiti mogućnost genetske analize Triglav DNK za vašu decu. Takođe, vaše dete starosti od 3 do 18 godina je osigurano od pojave jedne od 19 teških bolesti.

Šta podrazumeva drugo lekarsko mišljenje?

Drugo lekarsko mišljenje omogućava klijentu dodatne informacije o dijagnozi i toku lečenja bolesti kod neke od renomiranih svetskih medicinskih ustanova. Ne uključuje fizički pregled osigurane osobe, moguće lečenje bolesti ili drugačiju obradu osigurane osobe od strane odabrane zdravstvene ustanove.

Šta podrazumeva genetska analiza Triglav DNK?

Ukoliko je ugovoren prošireni paket u okviru ovog dopunskog osiguranja i ako je izvršena isplata osigurane sume (delimična ili puna) na ime nastanka jedne od teških bolesti koje su navedene u uslovima osiguranja, za decu tog Osiguranika je omogućena refundacija dela troška za izvršenu genetsku analizu Triglav DNK u mreži Triglav partnera.

5 razlogov za sklenitev

1 Porodična sigurnost
2 Štednja
3 Kapitalizacija
4 Obnova osiguranja
5 Predujam
6 Otkup
7 Priključenje dopunskog osiguranja

A ukoliko se desi nešto neočekivano...

Mislite na vreme, ne čekajte da se nesrećni slučaj dogodi!

Ne možete sprečiti neželjeni događaj, ali pravovremenim razmišljanjem možete ublažiti njegove posledice. Osigurajte svoje dete sada i ne dozvolite da Vi i Vaša porodica osetite finansijsku opterećenost posledica nesrećnog slučaja (nezgode).


O dopunskom osiguranju dece od posledica nesrećnog slučaja

Uz koja osiguranja je moguće ugovoriti dopunsko osiguranje dece od posledica nesrećnog slučaja?
Koji su rizici osigurani ovim dopunskim osiguranjem?
Dodatne informacije

Dopunsko osiguranje dece od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) moguće je ugovoriti jedino uz osnovno osiguranje Triglav dečje carstvo.

Dopunskim osiguranjem dece od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) osigurani su sledeći rizici koji nastaju usled nesrećnog slučaja:

  • teže povrede, sa isplatom u jednokratnom iznosu;
  • teže povrede, sa isplatom ugovorenog mesečnog iznosa naknade sa ugovorenim periodom isplate;
  • prolazna nesposobnost za rad koja zahteva boravak u bolnici(bolnički dan).
  • prolazna nesposobnost za rad (dnevna naknada);
  • prelom, iščašenja, opekotine i ostale povredeLica čija je opšta radna sposobnost umanjena usled neke teže bolesti, težih telesnih mana ili nedostataka ne mogu se osigurati. Ugovaranjem dopunskog osiguranja dece od posledica nesrećnog slučaja birate jednu od četiri kombinacije osiguravajućih pokrića:


Pokriće/paketi

A

B

C

D

Teže povrede

10.000€

20.000€

25.000€

30.000€

Dnevna naknada

/

3€

4€

5€

Bolnički dan

15€

20€

25€

30€

PIO

2.500€

3000€

3.500€

3.500€

TP30R

200€

300€

350€

400€Najčešća pitanja

Možete da mi pojasnite od čega je moje dete osigurano ovim dopunskim osiguranje.

Ovim dopunskim osiguranjem vaše dete je osigurano od: teže povrede sa isplatom u jednokratnom iznosu, teže povrede sa isplatom mesečnog iznosa naknade sa ugovorenim periodom isplate, prolazne nesposobnosti za rad koja zahteva boravak u bolnici (bolnički dan), prolazne nesposobnosti za rad (dnevna naknada), preloma, iščašenja, opekotina i ostalih povreda.

Uz koje osnovno osiguranje se može zaključiti ovo dopunsko osiguranje?

Možete ga zaključiti uz osnovno osiguranje, Triglav dečje carstvo.

Da li ova vrsta osiguranja ima štedni karakter?

Ne, ali ste za vrlo malu premiju obezbedili visoke osigurane sume.

Kome se isplaćuje osigurana suma kod ove vrste dopunskog osiguranja?

Osigurana suma se isplaćuje osiguranom licu, detetu. Ukoliko je dete maloletno, osigurana suma se isplaćuje njegovom roditelju/zakonskom staratelju.

Koliko bi bilo potrebno
mojim najmilijima?
Više

Pogledajte i...

start portlet menu bar

Default Link Web Content Viewer

Display portlet menu
end portlet menu bar
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.