Kasko osiguranje vozila

Budite potpuno mirni po pitanju Vašeg vozila!
Saznajte više

Pogosta vprašanja

Nažalost, oba roditelja su mi umrla rano od neizlečive bolesti, plašim se da neću imati dovoljno sredstava za lečenje ukoliko se i ja razbolim.

Uz Mešovito životno osiguranje ili Riziko životno osiguranje Vama možemo ponuditi dopunsko osiguranje lica od nastupanja teških bolesti.

Kako da znam koje bolesti su obuhvaćene ovim dopunskim osiguranjem?

Ukoliko ugovorite osnovni paket u okviru ovog dopunskog osiguranja osigurani ste od nastupanja jedne od 9 teških bolesti a ukoliko ugovorite prošireni paket, osigurani ste od 22 teške bolesti. Spisak teških bolesti od kojih ste osigurani, definisane su na startu i nalazi se u uslovima osiguranja.

Da li ovo dopunsko osiguranje mora biti ugovoreno za ceo period trajanja osnovnog osiguranja?

Ne, vi sami određujete period na koji ćete ugovoriti ovu vrstu dopunskog osiguranja a minimalni period je godinu dana.

Pored osiguranja od težih bolesti, da li ovo dopunsko osiguranje ima još neku pogodnost?

Da, ukoliko ugovorite prošireni paket može se tražiti drugo lekarsko mišljenje od svetski renomiranih medicinskih institucija i možete iskoristiti mogućnost genetske analize Triglav DNK za vašu decu. Takođe, vaše dete starosti od 3 do 18 godina je osigurano od pojave jedne od 19 teških bolesti.

Šta podrazumeva drugo lekarsko mišljenje?

Drugo lekarsko mišljenje omogućava klijentu dodatne informacije o dijagnozi i toku lečenja bolesti kod neke od renomiranih svetskih medicinskih ustanova. Ne uključuje fizički pregled osigurane osobe, moguće lečenje bolesti ili drugačiju obradu osigurane osobe od strane odabrane zdravstvene ustanove.

Šta podrazumeva genetska analiza Triglav DNK?

Ukoliko je ugovoren prošireni paket u okviru ovog dopunskog osiguranja i ako je izvršena isplata osigurane sume (delimična ili puna) na ime nastanka jedne od teških bolesti koje su navedene u uslovima osiguranja, za decu tog Osiguranika je omogućena refundacija dela troška za izvršenu genetsku analizu Triglav DNK u mreži Triglav partnera.

5 razlogov za sklenitev

1 Finančna varnost družine
2 Varno varčevanje
3 Osebna varnost z dodatnimi zavarovanji
4 Predčasno izplačilo odkupne vrednosti
5 Davčne olajšave

Nikad ne znate šta može da krene naopako.

Ne možete sprečiti neželjeni događaj ali ako reagujete na vreme, možete umanjiti njegove posledice.

Vi i Vaša porodica nećete osetiti finansijsku opterećenost, čak ni ako privremeno ili trajno budete sprečeni da idete na posao, pretrpite povredu, neophodan Vam je bolnički tretman i sl.


O dopunskom osiguranju od posledica nesrećnog slučaja

Uz koja osiguranja je moguće uzeti dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja?
Koji su rizici osigurani ovim osiguranjem?
Dodatne informacije

Dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) moguće je uzeti jedino uz: 

Dopunskim osiguranjem do posledica nesrećnog slučaja osigurani su sledeći rizici prouzrokovani nesrećnim slučajem: 

 • smrt;
 • trajni gubitak opšte radne sposobnosti (invaliditet);
 • prolazna nesposobnosti za rad koja zahteva bolničko
  lečenje (bolnički dan).
 • trajni gubitak opšte radne sposobnosti (invaliditet) sa
  isplatom mesečnog iznosa naknade sa ugovorenim periodom
  isplate
 • prelom, iščašenja i opekotine;
 • prolazna nesposobnost za redovan rad (dnevna naknada)Lica čija je opšta radna sposobnost umanjena ili obavljaju neku od rizičnih profesija, mogu se osigurati po posebnim uslovima, uz naplatu povišene premije.

Najčešća pitanja

Pojasnite mi pojam nesrećnog slučaja kod ovog dopunskog osiguranja.
Nesrećnim slučajem u smislu ovog dopunskog osiguranja smatra se svaki
iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, koji delujući uglavnom spolja i
naglo na telo osiguranika, ima za posledicu njegovu smrt, potpuni ili delimični
invaliditet, prolaznu nesposobnost za redovan rad, prelom, iščašenje i
opekotine.
Uz koje osnovno osiguranje života mogu ugovoriti ovo dopunsko osiguranje?
Možete ga ugovoriti uz Triglav – pravi izbor, Sigurnu budućnost i Miran san sa
napomenom da se uz osiguranje Sigurna budućnost može ugovoriti samo smrt
usled nezgode, invaliditet i bolnički dan.
Da li ova vrsta osiguranja ima štedni karakter?
Ne, ali ste za vrlo malu premiju obezbedili visoke osigurane sume.
Kome se isplaćuje osigurana suma kod ove vrste dopunskog osiguranja?
Ako usled nesrećnog slučaja dođe do trajnog invaliditeta, prolazne nesposobnosti za redovan rad, osigurana suma se isplaćuje osiguranom licu , ako dođe do smrti osiguranika osigurana suma se isplaćuje korisniku osiguranja.
Koliko bi bilo potrebno
mojim najmilijima?
Više

Pogledajte i...