Kasko osiguranje vozila

Budite potpuno mirni po pitanju Vašeg vozila!
Saznajte više

Pogosta vprašanja

Nažalost, oba roditelja su mi umrla rano od neizlečive bolesti, plašim se da neću imati dovoljno sredstava za lečenje ukoliko se i ja razbolim.

Uz Mešovito životno osiguranje ili Riziko životno osiguranje Vama možemo ponuditi dopunsko osiguranje od nastupanja teških bolesti.


Kako da znam koje bolesti su obuhvaćene ovim dopunskim osiguranjem?

Ovim dopunskim osiguranjem osigurani ste od nastupanja jedne od 23 teške bolesti koje su definisane na startu i čiji spisak imate u uslovima osiguranja.

Da li ovo dopunsko osiguranje mora biti ugovoreno za ceo period trajanja osnovnog osiguranja?

Ne, vi sami određujete period na koji ćete sklopiti ovu vrstu dopunskog osiguranja a minimalni period je godinu dana.


Pored osiguranja od težih bolesti, da li ovo dopunsko osiguranje ima još neku pogodnost?

Da, može se tražiti drugo lekarsko mišljenje od svetski renomiranih medicinskih institucija. Takođe, i vaše dete starosti od 3 do 18 godina je osigurano od pojave jedne od 20 težih bolesti.


Šta podrazumeva drugo lekarsko mišljenje?

Drugo lekarsko mišljenje omogućava klijentu dodatne informacije o dijagnozi i toku lečenja bolesti kod neke od renomiranih svetskih medicinskih ustanova. Ne uključuje fizički pregled osigurane osobe, moguće lečenje bolesti ili drugačiju obradu osigurane osobe od strane odabrane zdravstvene ustanove.


5 razlogov za sklenitev

1 Finančna varnost družine
2 Varno varčevanje
3 Osebna varnost z dodatnimi zavarovanji
4 Predčasno izplačilo odkupne vrednosti
5 Davčne olajšave

Nikad ne znate šta može da krene naopako.

Ne možete sprečiti neželjeni događaj ali ako reagujete na vreme, možete umanjiti njegove posledice.

Vi i Vaša porodica nećete osetiti finansijsku opterećenost, čak ni ako privremeno ili trajno budete sprečeni da idete na posao, pretrpite povredu, neophodan Vam je bolnički tretman i sl.


O dopunskom osiguranju od posledica nesrećnog slučaja

Uz koja osiguranja je moguće uzeti dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja?
Koji su rizici osigurani ovim osiguranjem?
Dodatne informacije

Dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) moguće je uzeti jedino uz: 

Dopunskim osiguranjem do posledica nesrećnog slučaja osigurani su sledeći rizici: 

  • smrt usled nesrećnog slučaja;
  • trajni gubitak opšte radne sposobnosti (invaliditet);
  • prolazna nesposobnosti za rad prouzrokovana nesrećnim slučajem, koja zahteva bolničko lečenje (dnevna naknada za boravak u bolnici).Lica čija je opšta radna sposobnost umanjena ili obavljaju neku od rizičnih profesija, mogu se osigurati po posebnim uslovima, uz naplatu povišene premije.

Najčešća pitanja

Pojasnite mi pojam nesrećnog slučaja.

Pod nesrećnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji za posledicu ima njegovu smrt , potpuni ili delimični invaliditet, prolaznu radnu nesposobnost i zahteva bolničko lečenje.


Uz koje osnovno životno osiguranje mogu zaključiti ovo dopunsko osiguranje?

Možete ga zaključiti uz Mešovito životno osiguranje, uz osiguranje života za slučaj doživljenje i uz riziko životno osiguranje.

Da li ova vrsta osiguranja ima štedni karakter?

Ne, ali ste za vrlo malu premiju obezbedili visoke osigurane sume.

Kome se isplaćuje osigurana suma kod ove vrste dopunskog osiguranja?

Ako dođe do trajnog invaliditeta , gubitka radne sposobnosti osigurana suma se isplaćuje osiguranom licu, ako dođe do smrti osiguranika usled nezgode osigurana suma se isplaćuje korisniku osiguranja.


Da li mi dopunsko osiguranje važi samo za teritoriju Srbije?

Važi vam 24 sata bez obzira da li je nezgoda nastupila u Srbiji ili bilo gde u svetu.


Da li imam pravo na isplatu štete samo za jedan nesrećni slučaj za vreme trajanja osiguranja?

Ne, nije ograničen broj nezgoda, a procenti iz istih se sabiraju dok se ne iscrpi fond koji je ugovoren na polisi osiguranja.


Imam dve polise osiguranja sa zaključenim dopunskim osiguranjem, da li će mi se u slučaju nezgode isplatiti po obe polise?

Da, isplatiće Vam se po obe polise zbirno ugovorena suma.


Ukoliko sam u bolnici zbog neke nezgode proveo određeni broj dana da li imam pravo na naknadu štete?

Ukoliko uz dopunsko osiguranje ugovorite i bolnički dan, onda će Vam biti isplaćeni i dani provedeni u bolnici zbog nezgode koju ste doživeli.


Koliko bi bilo potrebno
mojim najmilijima?

Pogledajte i...