Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Obavezno osiguranje vlasnika čamaca sa sopstvenim pogonom

Ovo osiguranje se zaključuje u skladu sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju. Osiguranje se zaključuje za period od jedne godine prema Uslovima  za obavezno osiguranje vlasnika čamaca.

 

Zakonom je određena najniža suma osiguranja za štete na licima i iznosi 200.000,00 EUR  po jednom štetnom događaju, bez obzira na broj oštećenika.

 

Pokriće važi samo na području teritorijalnih i unutrašnjih voda Srbije.

 

Premija i sume osiguranja  zavise od snage motora i namene čamca. (sport,razonoda ili privreda)

 

Pored korisnika čamca  osiguranje pokriva odgovornost za naknadu štete koju uzrokuju lica  koja voljom vlasnika rade prilikom upotrebe čamca, kao i lica koja se prevoze čamcem.

 

Najniža suma osiguranja po jednom štetnom događaju propisana Zakonom u vreme zaključivanja osiguranja i predstavlja gornju granicu obaveze osiguravača za sve isplate iz osiguranja po jednom štetnom događaju, bez obzira na broj oštećenih lica.