Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje posetilaca kulturnih, umetničkih,sportskih i ostalih priredbi, posetilaca prirodnih i kulturnih znamenitosti od posledica nesrećnog slučaja

Kinematografi, pozorišta, sportske organizacije i društva i organizatori turističkih priredbi svoje posetioce osiguravaju od posledica nesrećnog slučaja.

 

Ovo osiguranje obuhavata tri vrste osiguranja od posledica nesrećnog slučaja sa priključenjem odgovornosti ugovarača osiguranja:

1. Osiguranje posetilaca kulturnih i umetničkih priredbi

2. Osiguranje posetilaca sportskih i turističkih priredbi,

3. Osiguranje posetilaca prirodnih i kulturnih znamenitosti

Osobe je moguće osigurati u slučaju sledećih opasnosti:

  • smrti usled nezgode,
  • invaliditet,
  • odgovornost za lica,
  • odgovornost za stvari.

 

U kulturno-umetničke priredbe ubrajaju se kinematografske i pozorišne predstave, koncerti, izložbe, sajmovi i druge priredbe sa kulturno-umetničkim programom, predavanja, debatni sastanci i sl.

 

U sportske priredbe ubrajaju se priredbe raznih sportskih igara i takmičenja koja ne spadaju u kulturno-umetničke, rekreativne tj. turističke priredbe, gde posetioci učestvuju samo kao gledaoci.

 

U turističke priredbe ubrajaju se priredbe gde posetioci plaćanjem ulaznice stiču pravo gledanja turističke priredbe.

 

U prirodne, kulturne, odnosno turističke znamenitosti, ubrajaju se one za čije se posećivanje plaća ulaznica.