Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Porodično osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja

Ovim osiguranjem osigurani su  članovi porodice od dana rođenja do navršene 75. godine života – supružnik, deca i ostali članovi zajedničkog domaćinstva, koji su na polisi ili na spisku koji je priložen uz polisu i koji su pojedinačno navedeni. Domaćinstvom se smatra svaka porodica ili grupa osoba, čiji članovi zajedno stanuju i zajedno koriste svoje prihode. Članovi domaćinstva, koji povremeno borave na drugom mestu (deca koja se školuju, vojnici, osobe koje su privremeno zaposlene van mesta stalnog prebivališta itd.), mogu se osigurati kao članovi porodice.

 

Osiguravaju se osobe bez obzira na njihovo zdravstveno stanje i opštu radnu sposobnost, osim duševno bolesnih osoba koje su isključene iz osiguranja. Osobe čija je opšta radna sposobnost zbog telesnih mana ili nedostataka smanjena, ne plaćaju povećanu premiju.

 

Osobe je moguće osigurati u slučaju sledećih opasnosti:

  • Smrt osiguranika usled nezgode;
  • Invaliditet;
  • Smrt usled bolesti;
  • Bolnički dan.

 

Osiguranje za smrt usled bolesti mogu da ugovore osiguranici do 65 godina života. Uključenje osiguranika za dnevnu nadoknadu i troškove lečenja nije moguće. Posebne opasnosti i sportske rizike nije moguće osigurati.

 

Članovi domaćinstva se ne mogu osigurati pojedinačno, a porodicu čine najmanje dve osobe.

 

Osigurana suma za smrt usled bolesti iznosi najviše 1/4 osigurane sume za smrt usled nezgode, ali ne više od 120.000 dinara.