Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje članova lovačkih i ribolovačkih organizacija od posledica nesrećnog slučaja

Ovim osiguranjem osigurani su članovi lovačkih i ribolovačkih organizacija pojedinačno ili kolektivno. Kod pojedinačnog osiguranja izdaje se posebna polisa za svakog osiguranika. Osiguranje se može zaključiti na neodređeno vreme, ali najmanje za jednu godinu. Ukoliko je u nekom slučaju trajanje osiguranja kraće od jedne godine, obračunava se jednogodišnja premija.

 

Lovce i ribolovce je moguće osigurati u slučaju sledećih opasnosti:

  • Smrt osiguranika usled nezgode;
  • Invaliditet; 
  • Dnevna naknada;
  • Bolnički dan.

 

Podvodni ribolovci se osiguravaju kao lica pri obavljanju sportskih aktivnosti.