Pre nego što pozajmite automobil

3. 4. 2017

Odgovramo na pitanja čije je ogovore potrebno da znate pre nego što pozajmite svoje vozilo.

Prijatelj Vas je zamolio da mu pozajmte automobil. Pre nego što sa radošću prihvatite, morali biste i Vi i Vaš prijatelj znati šta to znači u slučaju da on napravi prekršaj, uzrokuje nezgodu ili ošteti Vaš automobil. Pripremili smo nekoliko korisnih saveta koji će Vam omogućiti da pomognete prijatelju, a u isto vreme da osigurate sebe i vozilo od potencijalnih problema.

 

Šta radi policija?

Pozajmili ste automobil prijatelju koga je zaustavila policija usled prebrze vožnje. Ko je odgovoran?

Za prekršaj je uvek odgovorna osoba za volanom. Kada plicija zaustavi vozilo, kaznu plaća vozač bez obzira ko je vlasnik vozila.

 

Automobil ste pozajmili prijatelju i on Vam ga je vratio. Nekoliko dana kasnije poštom ste primili uplatnicu - kaznu. Vašeg prijatelja je zabeležio radar jer je vozio prebrzo i napravio prekršaj.

I u ovom slučaju kriv je vozač. Međutim, policija upozorava da je izuzetak kada radar zabeleži prekršaj i vozilo nije bilo zaustavljeno od strane policije. Ako nije moguće utvrditi ko je izvršio prekršaj i Vaš prijatelj ga ne priznaje, Vi ćete biti kažnjeni kao vlasnik vozila.
 

Vaš prijatelj je izazvao saobraćajnu nezgodu. Koja je kazna za prekršaj?

U ovom slučaju je jasno da je za prekršaj odgovoran vozač. Ali samo u slučaju u kom je moguće dokazati ko je vozio u momentu nezgode. Ako nije moguće utvrditi ko je počinilac, Vi ćete biti kažnjeni kao vlasnik vozila.
 

Da li Vašem prijatelju treba potvrda da je vozilo pozajmljeno, a ne ukradeno?

Ne, takva vrsta potvrde nije potrebna policiji.
 

A šta ako Vaš prijatelj sa vašim automobilom prelazi granicu?

U ovom slučaju Vaš prijatelj mora imati međunarodnu punomoć za upravljanje motornim vozilom, Zelenu kartu – koja je međunarodna potvrda osiguranja od automobilske odgovornosti, važeću saobraćajnu dozvolu, vozačku dozvolu i pasoš.

 

Šta je sa osiguranjem?

Automobil ste pozjamili prijatelju i on je uzrokovao saobraćajnu nezgodu. Kakva je situacija sa automobilskim osiguranjem?

Osiguranje od automobilske odgovornosti je vezano za vozilo, a ne vlasnika. Ono pokriva štete koje vozač uzrokuje ostalim učesnicima u saobraćajnoj nezgodi. Osiguravajuće društvo pokriva materijalne štete, nastale na vozilu, i nematerijalne štete (telesne povrede, smrt) koje je u saobraćajnoj nezgodi pretrpela treća osoba.
 

AO plus - osiguranje vozača, uzročnika saobraćajne nezgode, za štete usled telesnih povreda, važi za svakog vozača osiguranog automobila. U konkretnom slučaju bi za povrede prijatelja, kao vozača, osiguravač isplatio štetu vašem prijatelju. 
 

Za kasko osiguranje je važno naglasiti da pored ugovarača osiguranja samo suosigurane osobe  mogu upravljati vozilom i biti pokrivene osiguranjem – to mogu biti članovi užeg domaćinstva, bliski srodnici (brat, sestra, roditelji, potomci), osobe kojima je ugovarač osiguranja prepustio upravljanje vozilom – pod uslovom da je pismeno obavestio osiguravača i da je osiguravač isto prihvatio.
 

Šta ako je Vaš prijatelj koji je uzrokovao saobraćajnu nezgodu bio pod uticajem alkohola?

Osiguravač bi isplatio štetu iz osnova automobilske odgovornosti trećim licima, a onda bi vozaču koji je upravljao vozilom poslao regresni zahtev, kojim bi tražio povraćaj isplaćene štete.

Zahtev po osnovu kasko osiguranja bi osiguravajuće društvo odbilo jer osiguranje ne pokriva štetu ukoliko je vozač bio pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava.
 

Šta se dešava sa Vašim bonusom ako prijatelj koristi osiguranje?

Ako Vaš prijatelj uzrokuje saobraćajnu nezgodu, šteta se isplaćuje po polisi vlasnika  što znači da gubite bonus.

Ako izazovete saobraćajnu nezgodu  ili je uzrokuje neko sa Vašim vozilom, prilikom ugovaranja automobilske odgovornosti platićete višu premiju. U tom slučaju gubite 15% bonusa.
 

Šta je sa prijavom štete?

Ukoliko je osiguravaču prijavljena šteta iz odgovornosti Vašeg vozila, u obavezi ste da sarađujete sa osiguravačem i da mu pomognu u pribavljanju potrebnih informacija i dokaza od vozača, pre svega njegovu pismenu izjavu, a sve vezano za okolnosti nastanka nezgode.

 


 

Da li mislite da će Vam ovi saveti dobro doći ako se nađete u sličnoj situaciji? Onda ne smete davpropustiti još saveta koje pripremamo za Vas.
 

Prijavite se na naš Newsletter kako bi na Vašu e-mail adresu redovno stizali saveti koje spremamo za Vas.

 

Share on Google+