Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Pojašnjavamo sistem bonus – malus

5. 8. 2019


 

Pomoću toga, osiguravajuće kuće određuju za koliko procenta je premija niža ili viša od polazne. Kako one to određuju, šta utiče na ovaj sistem? Da li se prenosi sa vozilom ili zavisi od vozača?
 

Prilikom sklapanja automobilskog osiguranja sigurno ste čuli za sistem bonus – malus i premijske stepene. Najverovatnije znate i da je od toga zavisila i cena osiguranja. Ali kako tačno ovaj sistem utiče na vašu premiju i kako se ona menja to su već detalji koje ne zna svako. U nastavku odgovaramo na vaša najčešća pitanja o sistemu bonus – malus. 
 

Počnimo od osnova. Sa sistemom bonus – malus osiguravajuće kuće odlučuju za koliko procenata je premija automobilskog osiguranja niža ili viša od polazne. Sistem bonus – malus utiče na premiju osiguranja automobilske odgovornosti, osiguranja AO plus i opšteg kaska.

 

Sa bonusom stičete određeni procenat popusta na cenu osiguranja, a malusom je određen procenat povišenja premije osiguranja.

Šta znače premijski stepeni?

Bonus i malus određeni su u 20 premijskih stepena:

 • Prilikom prvog sklapanja osiguranja počnete sa 14. stepenom, što znači 0% bonusa. To znači da plaćate 100% premije.
 • Ako budete bez štete, svake godine dobijete jedan premijski stepen koji predstavlja 5% bonusa.
 • Prvi premijski stepen predstavlja 55% bonusa. To znači da plaćate 45% premije.
 • Najviši bonus koji možete da dobijete jeste u 1, 2. i 3. premijskom stepenu i iznosi 55% popusta. To znači da plaćate 45% premije.
 • Ako izazovete saobraćajnu nesreću, gubite tri stepena. To važi za sve osiguravajuće kuće, za sva osiguranja, gde sistem bonus – malus ima uticaj na premiju.
 • Najviši malus je u 20. stepenu i znači 200% povišenje cene osiguranja automobilske odgovornosti.

 

Premijske stepene i udeo premije prilikom osiguranja automobilske odgovornosti možete da pogledate i u donjoj tabeli:

Da li se bonus – malus prenosi prilikom zamene osiguravajuće kuće?

Tako je. Bonus kao i malus mogu se prenositi iz jedne osiguravajuće kuće u drugu.

Prilikom sklapanja osiguranja ispunjavate obrazac o štetnom događaju koji vaša nova osiguravajuća kuća proverava kod prethodne osiguravajuće kuće. Ako u prethodnoj godini niste imali štete, bonus se prenosi u istom procentu, odnosno premija se adekvatno snižava. Ako ste imali štetu, primenjuje se malus.

 

Ako se naknadno utvrdi da podaci koje ste dali ne stoje, ili imaju nedostataka, osiguravajuća kuća će vas pozvati na doplatu premije.

Šta je sa bonusom i malusom prilikom kupovine dodatnog automobila?

Prilikom kupovine dodatnog automobila u porodici, u našoj osiguravajućoj kući važi posebnost. Novi osiguranik, bilo da je to član porodice ili vlasnik koji želi da ima još jedan auto, ne počinje sa 14. premijskim stepenom već sa 12. odnosno 11. stepenom. U zavisnosti od toga koliko vremena već imaju vozačku dozvolu: mladi vozači se svrstavaju u 12. stepen (10% bonusa), drugi vozači se svrstavaju u 11. stepen (15% bonusa).

Možda vas zanima kako sniziti doplatu za mladog vozača?  Objašnjavamo u članku.

Da li se bonus – malus može preneti s automobilom?

Prenos bonusa moguć je samo prilikom prenosa prava vlasništva na vozilu na supružnika (partnera), mada onda poklonodavac gubi bonus i mora da počne ispočetka. To uglavnom znači 14. stepen, osim ako odgovara uslovima koji su prethodno opisani.

Da li je moguć prenos bonusa na dete?

Za prenos bonusa na dete moraju da budu ispunjeni sledeći uslovi i priloženi sledeći dokazi:

 • Mora da bude priložen original pisane izjave poklonodavca u kojoj se odriče stečene bonifikacije i prenosi je na člana porodice. Izjava mora da sadrži broj referentne polise i tip sredstva. Vozilo poklonodavca mora da bude odjavljeno iz saobraćaja ili otuđeno. Poklonodavac gubi pravo na stečeni bonus.
 • Poklonoprimalac može da dobije najviše po 5% bonusa za svaku godinu važenja vozačke dozvole adekvatne kategorije, bez obzira na visinu poklonjenog bonusa. Ukoliko je reč o mladom vozaču, prenos bonusa onda najverovatnije i nije smislen.
 • Prilikom prenosa bonusa osiguranika koji prelazi u našu osiguravajuću kuću iz drugih osiguravajućih kuća potrebno je priložiti i potvrdu o štetnim događajima ili izjavu osiguranika o štetnom događaju.

Koliko vremena važi sistem bonus – malus?

S obzirom na opšte uslove sistem bonus – malus važi tri godine. Mi smo bonus produžili na najviše osam godina i to pod dva uslova:

 • Osiguranje na osnovu kojeg se priznaje bonus sklopljeno je u našoj osiguravajućoj kući;
 • Morate da priložite pisanu izjavu da nije sproveden prenos bonusa na drugo lice ili osiguravajuću kuću.

Kako je sa sistemom bonus – malus kod auta na lizing?

Vozilo je za vreme otplate lizinga osigurano prema zajedničkoj polisi lizing kuće koja je vlasnica vozila. Pritom se uzima u obzir stečeni bonus i za vreme otplate lizinga on miruje ukoliko ga ne prenesete na drugo lice.

Kada vozilo otplatite, priznajemo bonus koji ste stekli za vreme lizinga, ako adekvatnim potvrdama možete da dokažete da imate pravo na to. On se pridružuje bonusu/malusu koji ste ostvarili pre sklapanja ugovora o lizingu. Tada se naravno uzimaju u obzir i moguće štete počinjene u vreme lizinga koje utiču na vaš malus.

Koje štete utiču na bonus – malus? 

Bonus gubite kada ostvarite pravo na osnovu osiguranja automobilske odgovornosti, AO plus i opšteg kaska. To možete da izbegnete tako što ćete se prilikom sklapanja osiguranja odlučiti za mogućnost otkupa posledica prve štete.
 

Otkup posledica prve štete znači da prilikom prve i jedine štete ne gubite stečeni bonus ako prilikom sklapanja osiguranja plaćate dodatnu premiju.
 

Ako sklapate otkup posledica prve štete, samo prva šteta ne utiče na bonus. Ako u jednoj godini prouzrokujete tri štete, to znači da gubite 2 x 3 stepena a ne 3 x 3 stepena, kao što bi bilo bez otkupa.
 

Visina dodatne premije za otkup posledica prve štete zavisi od štetnih događaja u prethodne tri godine, zaključno sa štetom koju ste moguće već otkupili. Isplatiće vam se da proverite šta je za vas pogodnije, otkup prve štete ili mogući ponovni gubitak bonusa.

Koje štete ne utiču na bonus – malus?

Na bonus – malus ne utiču štete na koje ostvarite pravo iz parcijalnih kombinacija automobilskog kaska. Upotreba automobilske asistencije ne utiče na taj sistem.
 

Pogledajmo na primeru sudara sa divljači. Ako ćete nadoknadu štete ostvariti iz opšteg automobilskog kaska, to će uticati na vaš bonus. Ali ako imate sklopljen parcijalni automobilski kasko kombinacija D, bonus vam se neće smanjiti. Zato je bolje ako upotrebite tu mogućnost.
 

Više o dodatnim mogućim povoljnostima kod automobilskih osiguranja pročitajte u članku.

 

Share on Google+