Saglasnost - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Poštovani, Vaše podatke prikupljamo u cilju povremenog informisanja o proizvodima i uslugama, pogodnostima, nagradnim igrama, novostima i promenama u poslovanju Triglav Osiguranja a.d.o. Beograd, članicama Grupe Triglav i poslovnih partnera Triglava, kako bi Vam na raspolaganju bile za Vas korisne informacije o našem poslovanju, proizvodima i uslugama.

 

Podatke prikupljene u navedenu svrhu, čuvaćemo do opiziva pristanka.

 

Za sve dodatne informacije možete posetiti link Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti.

 

 

PRISTANAK NA OBRADU PODATKA O LIČNOSTI

 

Pristajem da me Triglav Osiguranje a.d.o. Beograd kontaktira u napred navedenu svrhu.

 

Informisan/a sam da imam pravo da povučem (opozovem) pristanak u bilo kom trenutku i da se moji lični podaci više neće obrađivati u svrhu za koju sam dao/dala pristanak, klikom na link Odjava, koji je dostopan u obaveštenju koje primam.