Prijava štete
Na web stranici Triglav Osiguranja nudimo vam pomoć pri prijavi šteta. Štetni događaj prijavite čim za njega saznate, a prijavu možete izvršiti

 
Obrasci i uputstva za prijavu štete
Automobilska osiguranja
Imovinska osiguranja
Osiguranja kolektivne nezgode
Putno osiguranje
Životna osiguranja
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Prijavu štete na Vašem vozilu, pored lične prijave u najbližoj poslovnici, možete izvršiti slanjem odgovarajućeg ispunjenog obrasca prijave štete putem pošte na adresu Triglav osiguranje a.d.o. , Milutina Milankovića 7a, 11070 Novi Beograd ili putem e-maila na adresu stete.vozila@triglav.rs

 

Ukoliko želite da prijavite nematerijalnu štetu (povrede, smrt bliskog lica …) po osnovu osiguranja od autoodgovornosti, istu možete, pored lične prijave u najbližoj poslovnici, izvršiti slanjem odgovarajućeg ispunjenog obrasca prijave štete putem pošte na adresu Triglav osiguranje a.d.o. , Milutina Milankovića 7a, 11070 Novi Beograd ili putem e-maila na adresu stete.lica@triglav.rs

 

Prijavu štete po osnovu imovinskih osiguranja (lom mašina, osiguranje domaćinstava, useva, životinja, objekata, provalne krađe, transporta, osiguranje od odgovornosti … ), pored lične prijave u najbližoj poslovnici, možete izvršiti slanjem odgovarajućeg ispunjenog obrasca prijave putem pošte na adresu Triglav osiguranje a.d.o. , Milutina Milankovića 7a, 11070 Novi Beograd ili putem e-maila na adresu stete.imovina@triglav.rs

 

Prijavu štete po osnovu osiguranja kolektivne nezgode, pored lične prijave u najbližoj poslovnici, možete izvršiti slanjem odgovarajućeg ispunjenog obrasca prijave putem pošte na adresu Triglav osiguranje a.d.o. , Milutina Milankovića 7a, 11070 Novi Beograd ili putem e-maila na adresu stete.lica@triglav.rs

 

Prijavu štete po osnovu putnog osiguranja, pored lične prijave u najbližoj poslovnici, možete izvršiti slanjem odgovarajućeg ispunjenog obrasca prijave putem pošte na adresu Triglav osiguranje a.d.o. , Milutina Milankovića 7a, 11070 Novi Beograd ili putem e-maila na adresu stetepzo@triglav.rs

 

Uz popunjenu prijavu štete neophodno je popuniti i Obrazac za identifikaciju funkcionera.

 

Prijavu štete po osnovu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, pored lične prijave u najbližoj poslovnici, možete izvršiti slanjem odgovarajućeg ispunjenog obrasca prijave štete putem pošte na adresu Triglav osiguranje a.d.o. , Milutina Milankovića 7a, 11070 Novi Beograd ili putem e-maila na adresu stetedzo@triglav.rs